Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

3   Transportarbeid. Kvartal. Mill. tonnkm
  I alt Fra Norge Til Norge Kabotasje Tredjelandskjøring
1996 2 748,6 1 506,7 1 201,6 3,6 36,7
1997 3 161,1 1 719,4 1 350,1 7,9 83,7
1998 3 002,6 1 604,0 1 318,6 6,5 73,5
1999 3 174,0 1 692,7 1 379,5 24,4 77,3
2000 3 019,2 1 594,1 1 349,6 4,4 71,1
           
2001 12 789,2 1 434,2 11 289,2 9,3 56,5
1. kvartal  754,5  395,7  338,6 2,5 17,7
2. kvartal  692,5  346,2  335,6 2,4 8,3
3. kvartal 1587,2 297,6 1276,6 0,6 12,4
4. kvartal 755,0 394,6 338,4 3,9 18,1
           
2002 2 705,8 1 382,5 1 267,0 11,6 44,8
1. kvartal  668,3  339,7  315,8 1,0 11,8
2. kvartal  804,2  407,7  382,8 3,8 9,9
3. kvartal  565,1  285,8  267,0 5,7 6,6
4. kvartal  668,2  349,3  301,3 1,0 16,5
1  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller