Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

2   Transportmengde. Kvartal. 1 000 tonn
  I alt Fra Norge Til Norge Kabotasje Tredjelandskjøring
1996 3 791,9 1 933,3 1 806,6 17,6 34,4
1997 4 001,7 1 993,4 1 881,1 36,0 91,2
1998 3 914,9 1 950,7 1 862,5 40,1 61,6
1999 3 971,4 1 826,3 2 006,8 64,2 74,1
2000 3 824,0 1 790,5 1 939,0 30,5 64,0
           
2001 13 732,8 1 650,0 11 986,3 47,6 48,9
1. kvartal  969,7  433,4  512,5 11,9 11,9
2. kvartal  947,8  405,7  521,0 10,6 10,5
3. kvartal 1 871,4  372,8 1 479,1 4,4 15,1
4. kvartal  943,8  438,1  473,7 20,8 11,3
           
2002 3 801,1 1 769,6 1 950,8 37,1 43,6
1. kvartal  944,4  418,0  511,1 5,7 9,5
2. kvartal 1 040,4  465,9  549,3 16,5 8,6
3. kvartal  875,4  427,5  433,2 6,1 8,6
4. kvartal  940,9  458,2  457,1 8,6 16,9
1  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller