Statistisk sentralbyrå


Lastebilundersøkelsen, Internasjonale transporter

1   Transportytelser. Kvartal
  Kjøretøykilometer Antall sendinger Transportmengde Transportarbeid Vekt per sending Gjennomsnittlig transportlengde per tonn Tomkjøringsprosent Kapsitetsutnytting
  I alt I Norge Med last I alt Med last I alt Korrigert for volumgods Med last Korrigert for volumgods
  Mill. km 1 000 1 000 tonn Mill. tonn-km Tonn km Prosent
1996  170,3 .. .. .. .. 3 791,8 2 748,6 .. .. .. .. .. .. ..
1997  184,0 .. .. .. .. 4 001,7 3 161,2 .. .. .. .. .. .. ..
1998  184,9 .. .. .. .. 3 915,1 3 002,6 .. .. .. .. .. .. ..
1999  201,1 41,6     177,1     368,0     279,6   3 971,4    3 174,0 14,2  799,2 11,9       58,9 63,4       64,5 69,4
2000  187,7 40,3  165,4  350,5  264,7 3 824,0 3 019,2 14,4  789,5 11,9 58,7 63,2 64,4 69,4
                             
2001  172,9 40,5  152,2  333,9  250,2 3 732,8 2 789,2 14,9  747,2 12,0 58,4 62,1 64,4 68,6
1. kvartal 47,4 10,9 42,3 90,8 68,4  969,7  754,5 14,2  778,1 10,8 58,1 64,1 63,3 69,9
2. kvartal 42,8 10,0 37,4 82,7 61,2  947,8  692,5 15,5  730,6 12,8 59,0 62,4 65,5 69,3
3. kvartal 38,5 9,4 33,5 78,4 57,5 1 871,4 1 587,2 115,2 1 673,8 12,8 54,9 58,2 61,1 64,7
4. kvartal 44,3 10,2 39,0 82,0 63,1  943,8  755,0 15,0  800,0 11,8 161,2 63,1 67,6 69,7
                             
2002  170,9 37,9  147,5  323,7  238,0 3 801,1 2 705,8 16,0  711,8 13,7 57,6 61,6 64,8 69,3
1. kvartal 43,2 9,7 37,1 82,4 60,4  944,4  668,3 15,6  707,6 14,1 55,5 59,7 62,6 67,3
2. kvartal 49,1 10,5 42,5 90,1 64,7 1 040,4  804,2 16,1  773,0 13,5 59,7 64,0 67,1 71,9
3. kvartal 36,4 7,5 31,5 71,5 54,1  875,4  565,1 16,2  645,5 13,5 56,6 61,4 63,6 69,0
4. kvartal 42,2 10,2 36,4 79,8 58,8  940,9  668,2 16,0  710,2 13,8 58,1 60,9 65,6 68,7
1  Rettet siden forrige utgave.

Standardtegn i tabeller