Statistisk sentralbyrå

Landbrukstelling 2010

1 Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd jordbruksareal, etter fylke (Rettet 29.02.2012)
  Jordbruksbedrifter
i alt
Jordbruksbedrifter
utan jordleige1
Jordbruksbedrifter
med jordleige
Leigd jordbruksareal Del av
jordbruksareal
i drift
som er leigd
  I alt Leiger heile jordbruksarealet Leiger 50-99 % av jordbruksarealet Leiger mindre enn 50 % av jordbruksarealet I alt Per jordbruksbedrift med leige2 Prosent
              Dekar
1959  198 315  171 572 26 743 14 060 2 644 10 039 1 207 130 45 12
1969  154 977  122 147 32 830 9 412 4 766 18 652 1 402 046 43 15
1979  125 302 86 401 38 901 10 120 6 428 22 353 1 939 937 50 20
1989 99 382 60 614 38 768 7 071 7 549 24 148 2 318 239 60 23
1999 70 740 31 994 38 746 5 748 9 543 23 455 3 238 588 84 31
2010 46 624 16 226 30 398 3 742 10 508 16 148 4 184 517 138 42
2010                  
Fylke                  
Østfold 2 488 1 127 1 361  242  432  687  303 038  223 41
Akershus/Oslo 2 433 1 014 1 419  251  431  737  316 607  223 41
Hedmark 3 749 1 157 2 592  241  949 1 402  451 974  174 43
Oppland 5 153 1 848 3 305  382  996 1 927  381 712 115 37
Buskerud 2 401  888 1 513  173  571  769  229 004 151 44
Vestfold 1 632  727  905  150  347  408  197 297  218 48
Telemark 1 618  602 1 016  161  463  392  137 119 135 54
Aust-Agder  728  206  522 75  263  184 65 585 126 59
Vest-Agder 1 189  306  883  122  418  343  104 570 118 55
Rogaland 4 753 2 146 2 607  446  645 1 516  329 734 126 33
Hordaland 3 315 1 191 2 124  284  714 1 126  176 407 83 42
Sogn og Fjordane 3 308 1 170 2 138  219  653 1 266  168 857 79 38
Møre og Romsdal 3 043  748 2 295  229  939 1 127  269 684 118 47
Sør-Trøndelag 3 204  974 2 230  237  689 1 304  304 313 136 41
Nord-Trøndelag 3 557 1 368 2 189  180  550 1 459  279 142 128 32
Nordland 2 533  520 2 013  221  809  983  273 570  136 48
Troms Romsa 1 151  172  979 84  527  368  146 435  150 58
Finnmark Finnmárku  369 62  307 45  112  150 49 469  161 52
1  Medrekna jordbruksbedrifter utan jordbruksareal i drift.
2  Samtlige tall for 2010 ble rettet 29.02.2012 kl. 10.20.
Kjelde: Jordbruksteljing 1959, Jordbruksteljing 1969, Landbruksteljing 1979, Landbruksteljing 1989, Jordbruksteljing 1999, Landbruksteljing 2010, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller