Statistisk sentralbyrå


Landbrukseiendommer og bebyggelse

2   Landbrukseiendommer, bebyggelse og bosetting, etter fylke. 2000
  Landbrukseiendommer i alt Bebygde landbrukseiendommer Ubebygde landbrukseiendommer Andel bebygde landbrukseiendommer uten bosetting1
  I alt Med bosetting Uten bosetting
            Prosent
Hele landet  200 900   182 700  136 100 46 600 18 200 26
Fylke            
Østfold 7 400 6 800 5 600 1 200  600 17
Akershus/Oslo 8 900 7 700 6 300 1 300 1 300 17
Hedmark 18 900 17 300 12 900 4 300 1 600 25
Oppland 16 400 15 000 11 700 3 200 1 400 22
Buskerud 10 600 9 600 7 100 2 500 1 000 26
Vestfold 5 300 4 800 4 100  700  500 15
Telemark 8 700 8 000 5 800 2 200  700 28
Aust-Agder 6 000 5 500 4 000 1 500  500 28
Vest-Agder 8 100 7 400 4 800 2 600  800 35
Rogaland 11 500 10 600 8 400 2 200 1 000 20
Hordaland 15 100 13 900 10 400 3 500 1 100 25
Sogn og Fjordane 11 100 10 600 8 100 2 500  500 24
Møre og Romsdal 15 300 14 400 11 200 3 200  900 22
Sør-Trøndelag 12 500 11 400 8 200 3 200 1 100 28
Nord-Trøndelag 10 700 9 800 7 500 2 300 1 000 24
Nordland 19 100 16 600 10 600 5 900 2 600 36
Troms 11 100 10 000 6 900 3 100 1 000 31
Finnmark 4 000 3 400 2 400 1 000  700 30
             
Eid jordbruksareal            
Uten 15 300 9 900 4 400 5 500 5 400 55
  1-  5 dekar 5 500 3 600 2 300 1 300 1 900 35
  5- 49   '  105 200 96 200 66 600 29 600 8 900 31
 50- 99   ' 37 500 36 400 30 000 6 400 1 100 18
100-199  ' 25 900 25 400 22 500 2 900  500 11
200-499  ' 10 800 10 500 9 600  900  300 9
500-       '  800  800  700  100  100 8
             
Produktivt skogareal            
Uten 64 200 54 200 38 900 15 300 10 000 28
    1-  24 dekar 18 200 16 600 12 200 4 400 1 600 26
   25-  99     ' 36 300 33 500 24 800 8 700 2 700 26
  100- 249    ' 33 400 31 600 24 000 7 700 1 800 24
  250-  499   ' 21 900 20 900 16 200 4 700 1 000 23
  500-  999   ' 14 900 14 200 11 100 3 100  600 22
 1000- 1999  ' 7 600 7 300 5 700 1 600  300 21
 2000- 4999  ' 3 300 3 200 2 400  700  100 23
 5000-19999  '  900  900  600  300  100 35
20000-         '  200  200  100  100 0 43
             
Jordbruksareal i drift            
Uten2  128 500  111 200 72 200 39 100 17 300 35
  1-  5 dekar  500  300  300  100  100 22
  5- 49   ' 14 000 13 700 11 800 1 900  300 14
 50- 99   ' 17 200 17 000 15 100 1 900  200 11
100-199  ' 22 400 22 200 20 100 2 100  200 10
200-499  ' 16 600 16 500 15 000 1 500  100 9
500-      ' 1 800 1 700 1 600  100 0 6
1  Andel bebygde landbrukseiendommer uten bosetting. Prosenten er beregnet ut fra eksakte tall. Øvrige tall i tabellen er avrundet til nærmeste hundre.
2  Omfatter både landbrukseiendommer uten jordbruksareal og landbrukseiendommer der jorda er bortleid eller tatt ut av drift.

Standardtegn i tabeller