Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalgene

4 Kvinnelige ordførere, etter parti/valgliste1 og fylke. 2011
Fylke I alt Parti/valgliste
A Frp H KrF Sp SV V FL LL AL
Ordførere i alt  429  154 11  119 17 86 3 6 10 17 6
Av dette kvinner 96 34 - 32 5 16 1 2 2 3 1
                       
01 Østfold 3 2 - - 1 - - - - - -
02 Akershus 9 4 - 5 - - - - - - -
04 Hedmark 5 3 - 1 - 1 - - - - -
05 Oppland 4 3 - 1 - - - - - - -
06 Buskerud 6 1 - 3 - 2 - - - - -
07 Vestfold 1 1 - - - - - - - - -
08 Telemark 6 5 - 1 - - - - - - -
09 Aust-Agder 1 - - - - 1 - - - - -
10 Vest-Agder 4 - - 3 1 - - - - - -
11 Rogaland 8 - - 4 1 1 - 1 - - 1
12 Hordaland 13 3 - 6 2 1 - 1 - - -
14 Sogn og Fjordane 3 1 - 1 - 1 - - - - -
15 Møre og Romsdal 2 - - - - 2 - - - - -
16 Sør-Trøndelag 5 3 - - - 1 - - 1 - -
17 Nord-Trøndelag 4 - - - - 3 - - 1 - -
18 Nordland 8 2 - 4 - 1 - - - 1 -
19 Troms Romsa 6 3 - 1 - - - - - 2 -
20 Finnmark Finnmárku 8 3 - 2 - 2 1 - - - -
1  Det norske Arbeiderparti(A), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre(H), Kristelig Folkeparti(KrF), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV), Venstre(V), Rød Valgallianse(RV), Felleslister(FL), Lokale lister(LL), Andre lister(AL).

Standardtegn i tabeller