Statistisk sentralbyrå

1 Ordførere, etter parti/valgliste1 og fylke. 2011 (Rettet 11. januar 2012)
Fylke Kommuner i alt Parti/valgliste
A Frp H KrF Sp SV V FL LL AL
I alt  429  153 11  119 17 87 3 6 10 17 6
                       
01 Østfold 18 7 1 5 2 3 - - - - -
02 Akershus 22 13 1 7 - - - 1 - - -
03 Oslo 1 - - 1 - - - - - - -
04 Hedmark 22 10 - 3 - 6 1 - 2 - -
05 Oppland 26 15 - 1 - 10 - - - - -
06 Buskerud 21 5 - 9 - 5 - - - 2 -
07 Vestfold 14 4 - 8 - 2 - - - - -
08 Telemark 18 10 1 4 - 1 1 1 - - -
09 Aust-Agder 15 3 - 3 2 5 - 1 - 1 -
10 Vest-Agder 15 3 - 7 2 2 - - - 1 -
11 Rogaland 26 4 - 12 4 3 - 1 - 1 1
12 Hordaland 33 10 2 11 2 6 - 1 - 1 -
14 Sogn og Fjordane 26 9 - 8 - 7 - 1 - 1 -
15 Møre og Romsdal 36 6 4 15 4 7 - - - - -
16 Sør-Trøndelag 25 11 - 1 1 6 - - 4 2 -
17 Nord-Trøndelag 23 9 - - - 13 - - 1 - -
18 Nordland 44 14 1 14 - 6 - - 3 6 -
19 Troms Romsa 25 11 - 6 - 3 - - - 2 3
20 Finnmark Finnmárku 19 9 1 4 - 2 1 - - - 2
1  Det norske Arbeiderparti(A), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre(H), Kristelig Folkeparti(KrF), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV), Venstre(V), Felleslister(FL), Lokale lister(LL), Andre lister(AL).

Standardtegn i tabeller