Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalgene

9 Fylkesordførere og fylkesvaraordførere. Navn og parti/valgliste1, etter fylke. 2007
  Fylkesordfører Fylkesvaraordfører
  Navn Parti Navn Parti
01 Østfold Ole Haabeth A Svein Christoffersen KrF
02 Akershus Nils Aage Jegstad H Inge Solli V
04 Hedmark Arnfinn Nergård Sp Gunn Randi Fjæstad A
05 Oppland Audun Tron A Reidun Gravdahl A
06 Buskerud Roger Ryberg A Runolv Stegane V
07 Vestfold Per-Eivind Johansen H Tom Eberhartt B Holthe Frp
08 Telemark Helgesen, Gunn Marit H Lars Bjaadal Sp
09 Aust-Agder Laila Øygarden A Oddvar Skaiaa KrF
10 Vest-Agder Thore Westermoen KrF Torill Runden A
11 Rogaland Tom Tvedt A Ellen Marie Solheim KrF
12 Hordaland Torill Selsvold Nyborg KrF Tom-Christer Nilsen H
14 Sogn og Fjordane Nils R Sandal Sp Tor Bremer A
15 Møre og Romsdal Olav Bratland H Svein Atle Roseth KrF
16 Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik A Arne Braut Sp
17 Nord-Trøndelag Gunnar Viken H Åse Marie Hagen A
18 Nordland Marie Henriette Korsrud A Øivind Jean Mathisen A
19 Troms Romsa Terje Olsen H Kristina Torbergsen A
20 Finnmark Finnmárku Runar Sjåstad A Ann-Solveig Sørensen A
1  Det norske Arbeiderparti(A), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre(H), Kristelig Folkeparti(KrF), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV), Venstre(V), Røg valgallianse(RV) Felleslister(FL), Lokale lister(LL), Andre lister(AL).

Standardtegn i tabeller