Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalgene

3 Antall kommuner, etter parti/valgliste1 for ordførere og varaordførere. Hele landet. 2007
Parti/valgliste ordfører I alt Parti/valgliste varaordfører
A Frp H KrF Sp SV V FL LL AL
I alt  430  123 36 55 51 83 22 24 7 20 9
                       
A  179 62 5 19 21 37 18 11 1 4 1
Frp 17 1 - 11 1 2 - 1 1 - -
H 75 16 19 6 16 11 - 6 - 1 -
KrF 22 9 1 5 - 6 - - - 1 -
Sp 83 27 8 8 10 16 2 4 1 5 2
SV 5 2 - 1 - 1 - - - 1 -
V 11 3 - 2 1 3 1 1 - - -
RV 1 - - - - - - 1 - - -
FL 8 - 2 - 1 - - - 3 1 1
LL 23 3 1 3 1 5 - - 1 7 2
AL 6 - - - - 2 1 - - - 3
1  Det norske Arbeiderparti(A), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre(H), Kristelig Folkeparti(KrF), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV), Venstre(V), Rød Valgallianse(RV), Felleslister(FL), Lokale lister(LL), Andre lister(AL).

Standardtegn i tabeller