Statistisk sentralbyrå


6   Kommuner med direkte ordførervalg. 1999
Kommunenummer    Kommunenavn    Ordførerens navn Parti1
0428    Trysil    Ole Martin Norderhaug A
0438    Alvdal    Svein Borkhus A
0616    Nes    Audun Aasheim A
0716    Våle    Thorvald Hillestad Sp
1037    Kvinesdal    Sigmund Oksefjell Sp
1145    Bokn    Svein Ove Alvestad H
1242    Samnanger    Marit Aksnes Aase KrF
1517    Hareid    Gunn Berit Gjerde V
1524    Norddal    Arne Sandnes Sp
1535    Vestnes    Roald Fiksdal A
1557    Gjemnes    Odd Steinar Bjerkeset KrF
1853    Evenes    Brynjulf Hansen Sp
1911    Kvæfjord    Asbjørn Olafson A
1913    Skånland    Terje Fjordbakk Sp
1917    Ibestad    Arne Ekman H
1923    Salangen    Ivar Bühring Prestbakmo Sp
1924    Målselv    Lars Nymo Sp
1938    Lyngen    Odd J. Solberg H
2002    Vardø    Hermod Larsen H
1  Det norske Arbeiderparti(A), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre(H), Kristelig Folkeparti(KrF), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV),
Venstre(V), Felleslister(FL), Lokale lister(LL), Andre lister(AL).

Standardtegn i tabeller