Statistisk sentralbyrå

3 Fylkestingsvalgene 2003-2007. Godkjente stemmesedler og representanter, etter parti/valgliste (Rettet 07.01.2008)
Parti/valgliste Godkjente stemmer 2003 Godkjente stemmer 2007 Stemmer i prosent Representanter
2003 2007 Endring i prosentpoeng 2003-2007 2003 2007 Endring 2003-2007
I alt 1 928 300 2 076 013  100,0  100,0 -  728  731 3
Det norske Arbeiderparti  520 558  639 658 27,0 30,8 3,8  208  238 30
Fremskrittspartiet  346 020  384 923 17,9 18,5 0,6  127  141 14
Høyre  344 171  389 330 17,8 18,8 0,9  113  120 7
Kristelig Folkeparti  132 540  139 403 6,9 6,7 -0,2 57 54 -3
Senterpartiet  155 137  162 645 8,0 7,8 -0,2 80 73 -7
Sosialistisk Venstreparti  251 551  135 408 13,0 6,5 -6,5 90 47 -43
Venstre 71 026  116 276 3,7 5,6 1,9 27 37 10
Pensjonistpartiet 32 282 22 647 1,7 1,1 -0,6 8 5 -3
Rød Valgallianse 29 651 42 909 1,5 2,1 0,5 6 8 2
Miljøpartiet De Grønne 4 747 12 376 0,2 0,6 0,3 - - -
Norges Kommunistiske Parti 1 430 1 210 0,1 0,1 0,0 - - -
Naturlovpartiet - - - - - - - -
Fedrelandspartiet - - - - - - - -
Hvit Valgallianse1 - - - - - - - -
Samfunnspartiet -  393 0 0,0 0,0 - - -
Generasjonspartiet2 - - - - - - - -
Samlingspartiet Ny Fremtid - - - - - - - -
Tverrpolitisk Kyst- og distriktsparti3 - - - - - - - -
Samefolkets Parti 1 392 1 140 0,1 0,1 0,0 2 1 -1
Demokratene 5 426 6 352 0,3 0,1 -0,2 1 1 0
Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre 5 774 7 581 0,3 0,4 0,1 3 3 0
Vestfoldlisten mot bomring 4 310 1 593 0,2 0,1 -0,1 2 - 2
Kystpartiet 11 242 9 102 0,6 0,4 -0,1 4 3 -1
Andre lister 11 043 3 067 0,6 0,1 -0,4 - - -
1  I 1995: Stopp Innvandringen.
2  I 1995: Folkets Vilje
3  I 1997: Tverrpolitisk Folkeparti

Standardtegn i tabeller