Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget
18 Kommunestyrevalget 2003. Spesifikasjon av Felleslister, Lokale lister og Andre lister [Rettet 8. februar 2011]
Nr. Kommune Listens navn Godkjente stemmesedler Representanter
Østfold        
         
0101 Halden (A) Demokratene 23 -
0104 Moss (A) DirekteDemokratene  141 -
0105 Sarpsborg (A) Demokratene 42 -
- (A) Kristent Samlingsparti 54 -
0106 Fredrikstad (L) Bymiljølista  808 2
- (A) Demokratene 58 -
- (A) Kristent Samlingsparti 47 -
- (A) Kystpartiet 90 -
- (L) Onsøy-Lista 1 761 3
0111 Hvaler (A) Fellesliste for Kristelig Folkeparti og Sosialdemokratisk Forum 73 1
0124 Askim (L) Askimpartiet  395 2
0128 Rakkestad (L) Tverrpolitisk Bygdeliste  153 -
0136 Rygge (A) DirekteDemokratene 83 -
        -
Akershus       -
        -
0211Vestby (L) Vestby Uavhengige  170 1
0217 Oppegård (A) Demokratene 29 -
0219 Bærum (A) Demokratene 87 -
- (L) Stabæklista  371 -
0220 Asker (L) Askers Grønne Venner 1 627 3
- (A) Kystpartiet 50 -
0221 Aurskog-Høland (L) Aurskog-Høland Bygdeliste  509 3
0228 Rælingen (L) Rælingen i våre hjerter  218 1
0230 Lørenskog (A) Demokratene 26 -
0236 Nes (L) Tverrpolitisk bygdeliste  773 4
0237 Eidsvoll (L) Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste  428 2
        -
Oslo       -
        -
0301 Oslo (A) Demokratene  273 -
- (A) DirekteDemokratene  326 -
- (A) Det Liberale Folkepartiet  113 -
- (F) Felleslista til Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne 2 092 -
- (A) Kristent Samlingsparti  179 -
- (A) Kystpartiet  204 -
- (L) Oslo Byaksjon 1 344 -
- (L) Rettferdighetspartiet  195 -
- (A) Samefolkets Parti 92 -
        -
Hedmark       -
        -
0403 Hamar (L) By- og bygdelista 3 441 11
- (A) Demokratene 29 -
0417 Stange (L) Bygdelista for Stange  270 1
0418 Nord-Odal (L) Nord-Odal Bygdeliste  323 3
0423 Grue (F) Fellesliste mellom SP, H, V og K 1 082 9
0425 Åsnes (A) Demokratene 52 -
- (F) Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre  408 3
0430 Stor-Elvdal (L) Bygdelista i Stor-Elvdal  379 6
0432 Rendalen (L) Rendalen Frie Velgere 78 1
0434 Engerdal (F) Samlingslista Senterpartiet/Venstre  347 6
0436 Tolga (L) Frie Velgere 49 1
0438 Alvdal (L) Bygdelista i Alvdal 87 1
0439 Folldal (L) Frie Velgere  136 2
        -
Oppland       -
        -
0512 Lesja (L) Bygdalista 63 1
0513 Skjåk (L) Bygdalist i Skjåk  166 3
0514 Lom (L) Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid  198 3
0515 Vågå (L) Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid  210 3
0521 Øyer (L) Øyer Bygdeliste  207 3
0522 Gausdal (L) Bygdalista  186 2
- (F) Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre  308 3
0528 Østre Toten (A) Demokratene 37 -
0536 Søndre Land (L) Søndre Land Bygdeliste  900 10
0538 Nordre Land (L) Bygdelista for Nordre Land  324 3
- (A) Demokratene 6 -
0540 Sør-Aurdal (L) Tverrpolitisk Kommuneliste  217 4
0543 Vestre Slidre (L) Bygdeliste  500 10
0545 Vang (L) Bygdelista  199 4
        -
Buskerud       -
        -
0602 Drammen (L) Drammen Byliste 1 486 3
- (A) Demokratene 84 -
0615 Flå (L) Bygdeliste for Flå  216 7
- (F) Fellesliste for Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre 71 2
0616 Nes (L) Nes Bygdeliste  255 4
0622 Krødsherad (L) Tverrpolitisk Bygdeliste  485 7
0623 Modum (L) Bygdelista i Modum  457 4
0625 Nedre Eiker (A) Demokratene 29 1
0626 Lier (L) Uavhengig folkevalgte  342 2
0627 Røyken (L) Bygdelista i Røyken  485 2
- (A) Demokratene 49 -
0628 Hurum (A) Demokratene 70 -
        -
Vestfold       -
        -
0702 Holmestrand (L) By- og Bygdelista Holmestrand  446 4
0704 Tønsberg (L) Tønsberglisten 1 926 5
0706 Sandefjord (A) Kystpartiet 61 8
0709 Larvik (L) Larvikslista 4 062 -
0722 Nøtterøy (L) Nøtterøylisten mot Bomring 1 242 5
- (F) Felleslista RV/SV 1 792 7
- (F) Venstre og Senterpartiets liste  302 1
0723 Tjøme (L) Tjømelista  306 3
        -
Telemark       -
        -
0805 Porsgrunn (A) Kystpartiet 47 -
0806 Skien (A) Demokratene 38 -
0807 Notodden (L) Solidaritetslista  896 7
0819 Nome (A) Demokratene 7 -
- (L) Tverrpolitisk liste for Lunde  286 3
0831 Fyresdal (L) Bygdelista  262 9
0834 Vinje (L) Bygdelista 2003  111 2
        -
Aust-Agder       -
        -
0906 Arendal (A) Demokratene 65 -
0914 Tvedestrand (L) Tvedestrand Tverrpolitiske Liste  805 8
0926 Lillesand (A) Demokratene 11 -
0928 Birkenes (A) Demokratene 13 -
0937 Evje og Hornnes (A) Demokratene 13 -
0938 Bygland (L) Bygland Bygdeliste  214 5
0941 Bykle (L) Bykle Bygdeliste 46 2
        -
Vest-Agder       -
        -
1001 Kristiansand (A) Demokratene 1 548 2
- (L) De Frie  171 -
1002 Mandal (A) Demokratene 34 -
1003 Farsund (A) Demokratene 19 -
1004 Flekkefjord (A) Demokratene  123 1
- (A) Kystpartiet 49 -
1014 Vennesla (A) Demokratene  100 -
1017 Songdalen (A) Demokratene 81 1
1018 Søgne (A) Demokratene 20 -
1021 Marnadal (A) Demokratene 31 -
1026 Åseral (F) Senterpartiet/høyre 95 4
- (L) Tverrpolitisk bygdeliste  148 6
1027 Audnedal (L) Bygdelista for øvre del av Audne  255 5
1029 Lindesnes (A) Demokratene 23 -
1032 Lyngdal (A) Demokratene 28 -
- (A) Kristent Samlingsparti 53 -
1034 Hægebostad (L) Samarbeidslista  230 5
- (L) Tverrpolitisk liste  186 4
1037 Kvinesdal (A) Demokratene 17 -
- (L) Tverrpolitisk Liste  328 3
        -
Rogaland       -
        -
1103 Stavanger (A) Demokratene 70 -
- (A) Kystpartiet 56 -
1119 Hå (L) Nærbølista 1 222 6
1124 Sola (L) Tanangerlisten  461 2
1129 Forsand (L) Samlingsslista 71 2
1142 Rennesøy (L) Samlingsliste  157 2
1144 Kvitsøy (A) Det Norske Arbeiderparti og Tverrpolitisk gruppe  123 7
- (A) Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige  140 8
1149 Karmøy (A) Kystpartiet 88 -
1151 Utsira (L) Bygdalista for Utsira 52 5
- (L) Lokalpolitisk liste 21 2
1154 Vindafjord (L) Skjold og Vats Tverrpolitisk Liste  288 3
1159 Ølen (L) Krinsliste for Utbjoa, Innbjoa og Haugsgjerdet  205 4
- (L) Vikebygd bygdeliste  260 3
        -
Hordaland       -
        -
1201 Bergen (A) Demokratene  147 -
- (A) Kristent Samlingsparti  128 -
- (A) Kystpartiet  201 -
1211 Etne (L) Krinslista  107 1
1216 Sveio (L) Bygdeliste for Sveio  145 2
- (A) Kystpartiet 87 1
1221 Stord (A) Demokratane  211 1
- (A) Kystpartiet  104 -
1223 Tysnes (L) Tverrpolitisk  207 3
1224 Kvinnherad (A) Kystpartiet 64 -
- (L) Tverrpolitisk samlingsliste  942 7
1228 Odda (A) Demokratene  105 1
1232 Eidfjord (L) Tverrpolitisk bygdeliste  130 4
1233 Ulvik (A) Demokratane 46 1
1238 Kvam (A) Demokratane 39 -
- (L) Grøn bygdeliste 92 -
- (L) Tverrpolitisk grendaliste 85 -
1241Fusa (L) Tverrpolitisk Samlingsliste  267 4
1242 Samnanger (L) Bygdalista  218 4
1243 Os (L) Tverrpolitisk samlingslistebygd  620 3
1245 Sund (A) Demokratane 45 -
1246 Fjell (A) Demokratane 55 -
- (L) SotraLista 1 346 8
1247 Askøy (L) Beinveilisten 59 -
- (A) Kystpartiet  109 -
- (L) Upolitisk valgliste  275 1
1251 Vaksdal (L) Bygdalista for Stamnes/Eidsland  234 2
- (L) Bygdelista for Vaksdal  300 3
- (L) Samling og Utvikling  195 2
1252 Modalen (L) Samlingslista for Modalen  109 8
- (L) Solrenningslista 64 5
- (L) Vandringslista 8 -
1253 Osterøy (L) Tverrpolitisk Samlingsliste  287 2
1256 Meland (A) RV, SV og Sosialdemokratar i Meland  318 3
1259 Øygarden (L) Borgarleg Fellesliste  163 2
- (L) Tverrpolitisk Valliste for Øygarden  832 10
1264 Austrheim (L) Bygdelista  189 3
- (A) Kystpartiet 12 -
1265 Fedje (A) Demokratane 37 2
        -
Sogn og Fjordane       -
        -
1413 Hyllestad (L) Samlingslista  129 4
1416 Høyanger (A) Kystpartiet 25 -
- (L) Samlingslista  173 2
1422 Lærdal (F) Senterpartiet, Høgre, Venstre og Kristeleg Folkeparti  344 5
1428 Askvoll (A) Kystpartiet 37 -
1430 Gaular (L) Samlingslista for Gaular  388 6
1432 Førde (A) Kystpartiet 35 -
1439 Vågsøy (L) Bryggjalista  101 1
1441 Selje (L) Folkeleg Fellesliste  183 2
1449 Stryn (A) Demokratane 14 -
        -
Møre og Romsdal       -
        -
1503 Kristiansund (A) Demokratene 27 -
1504 Ålesund (A) Demokratene 55 -
- (L) Fellesliste for trafikk, miljø og skole i Ålesund  185 1
- (L) Tverrpolitisk liste for Ålesund 1 670 7
1511 Vanylven (A) Kystpartiet  265 3
1514 Sande (L) Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa  271 4
1515 Herøy (L) Folkelista - Tverrpolitisk liste  753 6
1517 Hareid (L) Tverrpolitisk valliste i Hareid  231 3
1523 Ørskog (F) Krf og Venstre  243 5
1524 Norddal (L) Aksjonslista for Norddal  172 4
- (L) Norddalslista 96 2
1531 Sula (L) Sulalista, partipolitisk uavhengig liste for Sula  453 4
1534 Haram (A) Kystpartiet 31 -
- (L) Uavhengig valliste for Haram  710 6
1535 Vestnes (L) Tverrpolitisk liste - kommuneval  198 2
1545 Midsund (L) Tverrpolitisk liste 80 2
1546 Sandøy (L) Tverrpolitisk liste for Sandøy 74 2
1556 Frei (L) Oppvekstpartiet  240 3
1569 Aure (L) Aurelista  109 2
- (L) Omega-aksjonen  116 2
1571 Halsa (L) Tverrpolitisk bygdeliste  213 4
1572 Tustna (F) Felleslista for Tustna Venstre, Tustna Senterparti, Tustna Høyre og Tustna Kr.F.  292 9
        -
Sør-Trøndelag       -
        -
1601 Trondheim (A) Demokratene  670 1
1612 Hemne (L) Hemnelista  332 4
1613 Snillfjord (L) Snillfjord Tverrpolitiske Liste 33 1
1622 Agdenes (L) Felleslista for bygdeutvikling  318 6
- (L) Tverrpolitisk liste  186 4
1627 Bjugn (L) Bygdalista i Bjugn  139 2
- (A) Kystpartiet 51 1
1632 Roan (L) Framtidslista - Bygdeliste for Bessaker 69 2
1633 Osen (L) Valgliste for Seter og Angen Krets 58 2
1636 Meldal (F) Fellesliste for Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre  260 3
- (L) Meldalslista  117 2
1638 Orkdal (L) Orkdalslista  675 6
1640 Røros (F) Felleslista Senterpartiet og Venstre  302 3
- (L) Røroslista  206 2
1644 Holtålen (F) Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre  436 9
1648 Midtre Gauldal (L) Bygdefolkets liste  461 5
1657 Skaun (L) Buviklista  336 3
1663 Malvik (F) Malviklista 2003: Senterpartiet, Venstre og KrF  636 4
1664 Selbu (F) Fellesliste for Senterpartiet, Venstre og Kristelig folkeparti  576 8
- (A) Valgliste for Sosialistisk venstreparti og uavhengige sosialister  235 3
        -
Nord-Trøndelag       -
        -
1711 Meråker (L) Meråker Tverrpolitiske Bygdelist  139 2
1723 Mosvik (A) Fellesliste for Høyre og Uavhengiges gruppe 42 1
1724 Verran (L) Upolitisk Bygdeliste 57 1
1736 Snåsa (L) Bygdeliste Snåsa 72 1
1738 Lierne (L) Lierne Bygdeliste 60 1
1739 Røyrvik (A) Samarbeidslista i Røyrvik Fellesliste mellom frie velgere, H, Krf, Sp og V  193 8
1740 Namsskogan (L) Optimum 67 2
1743 Høylandet (L) Bygdeliste for Høylandet 43 1
- (L) Valgliste for Øvre-Høylandet og Kongsmoen krets 69 2
1748 Fosnes (F) Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti  180 8
- (L) Grønn Bygdaliste 35 2
1755 Leka (F) Borgelig fellesliste mellom SP, H, V  223 9
        -
Nordland       -
        -
1811Bindal (L) Bindal Alternative Liste  104 2
- (F) Liste Venstre/Senterpartiet/Høyre  360 5
1812 Sømna (L) Sømna Bygdeliste  105 2
1813 Brønnøy (A) Kystpartiet  143 1
- (L) Tverrpolitisk liste  143 1
1816 Vevelstad (L) Kommunelista 89 4
- (L) Samarbeidsliste  119 5
1822 Leirfjord (L) Leirfjord Bygdeliste  145 3
1825 Grane (A) Fellesliste mellom Grane Senterparti og Bygdepolitisk liste  272 6
1826 Hattfjelldal (F) Hattfjelldal Fellesliste for Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre  287 6
1827 Dønna (A) Kystpartiet 74 1
- (L) Tverrpolitisk Folkevalgte 70 2
1828 Nesna (A) Kystpartiet 32 -
1832 Hemnes (L) Hemnes Folkepartis Fripolitiske Liste 66 1
1833 Rana (A) Kystpartiet 53 -
1834 Lurøy (A) Kystpartiet  154 3
- (L) Lovund Tverrpolitiske Liste  105 2
1835 Træna (F) Høyre/Kystpartiet 54 3
- (F) Senterpartiet/Kristelig Folkeparti 68 4
1836 Rødøy (A) Kystpartiet 90 2
- (L) Rødøy fellesliste  204 4
1837 Meløy (A) Kystpartiet  184 2
1838 Gildeskål (L) Gildeskål Felleslister  133 2
- (A) Kystpartiet 63 1
1839 Beiarn (L) Beiarn Bygdeliste  184 4
- (L) Bygdeutviklingslista  100 2
1840 Saltdal (L) Saltdal Lokalpolitiske Liste  101 1
1841 Fauske (L) Felleslista  340 2
1842 Skjerstad (L) Skjerstad tverrpolitiske liste  161 4
1849 Hamarøy (A) Samarbeidslista venstre og partipolitisk uavhengige  220 4
1850 Tysfjord (A) Felleslista for Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige  497 8
- (L) Tverrpolitisk liste for Tysfjord  501 7
- (L) Ungdomslista i Tysfjord  105 1
1852 Tjeldsund (L) Bygdelista Fiskefjord - Kongsvik 41 1
- (L) Hinnøysiden tverrpolitiske liste  155 3
- (L) Tjeldsund tverrpolitiske liste  104 2
1854 Ballangen (F) Høyre/Kristelig Folkeparti  214 3
1856 Røst (A) Felleslista (SP, KRF, H, FRP og politisk uavhengige velgere) 41 2
- (A) Sentrumslista (Kystpartiet, Venstre og partipolitisk uavhengige velgere)  119 4
1857 Værøy (L) Felleslista for Værøy  182 7
- (A) Kystpartiet 19 -
1859 Flakstad (L) Flakstad distriktsliste  273 7
- (L) Fredvang og Krystad bygdeliste 91 2
1860 Vestvågøy (A) Kystpartiet  122 1
- (A) RV/NKP og uavhengige sosialister 97 1
- (L) Vestvågøylista  312 3
1865 Vågan (A) Kystpartiet  430 4
1866 Hadsel (L) Hadsel Fellesliste  685 7
1868 Øksnes (L) Øksnes Tverrpolitiske liste  366 4
1874 Moskenes (L) Bygdelista i Moskenes  178 5
        -
Troms       -
        -
1902 Tromsø (L) Foreldre lista  816 1
- (A) Kystpartiet  464 1
- (L) Solidaritet  207 -
1915 Bjarkøy (L) Bjarkøylista  138 6
- (L) Sandsøy og Fenes/Skjellesvik bygdeliste  144 7
1917 Ibestad (L) Andørja fellesliste  384 8
- (A) Ibestad fellesliste - en sammenslutning av partipolitisk uavhengige, V, SP og A  512 11
1920 Lavangen (F) Fellesliste Høyre og Kristelig Folkeparti  139 4
1922 Bardu (L) Bardu Uavhengige Folkevalgte 57 1
1924 Målselv (A) Demokratene 74 1
- (F) Fellesliste Rød Valgallianse/Sosialistisk Venstreparti  263 3
1926 Dyrøy (L) Felleslista for Dyrøy 91 2
1928 Torsken (L) Gryllefjord bygdeliste  156 4
- (L) Felleslista i Torsken 93 2
- (A) Kystpartiet 44 1
- (A) Senterpartiet og frie velgeres liste  209 5
1929 Berg (L) Nordre-Berg Fellesliste  212 7
- (L) Tverrpolitisk liste 69 2
1931 Lenvik (A) Kystpartiet  272 2
1933 Balsfjord (F) Fellesliste for Kystpartiet og Venstre  241 1
1936 Karlsøy (A) Kystpartiet  359 6
1938 Lyngen (L) Kretsliste for området Russelv - Sør-Lenangsbotn  193 2
1939 Storfjord (L) Felleslista 72 1
- (L) Skibotn Folkeliste  161 3
1940 Kåfjord (L) Indre Kåfjord bydeliste 89 2
- (L) Ytre Kåfjord bygdeliste  111 2
1943 Kvænangen (F) Kvænangen H/Krf  243 6
        -
Finnmark Finnmárku       -
        -
2003 Vadsø (A) Kystpartiet 41 -
2011 Kautokeino (L) Kautokeino Fastboendes liste  201 3
- (L) Kautokeino Flyttesameliste  312 4
- (A) Kristent Samlingsparti 32 -
- (A) Samefolkets Parti  129 2
2012 Alta (A) Kystpartiet  153 1
- (A) Samefolkets Parti 79 -
2014 Loppa (A) Kystpartiet  187 5
2017 Kvalsund (L) Kvalsund og Omegn bygdeliste 62 2
- (L) Kvalsund Sosialdemokratiske liste  120 3
2019 Nordkapp (A) Kystpartiet  184 3
2021 Karasjok (L) Karasjoga Johttisqmiid searvvi listu/Karasjok flyttsamelagets liste  101 2
- (A) Samefolkets Parti  234 4
- (L) Sosialisttalas joavku / Sosialistisk gruppe 86 1
2024 Berlevåg (L) Frie Velgere Berlevåg 82 -
2025 Tana (A) SámeAlbmotbellodat/Samefolkets parti 93 1
- (A) Venstre og uavhengige velgeres liste  236 3
2027 Nesseby (L) Frie Velgere 21 -
- (A) Samefolkets Parti  109 3
- (L) Tverrpolitisk liste 89 3
2028 Båtsfjord (L) Båtsfjord Tverrpolitiske Liste  179 3
2030 Sør-Varanger (L) Mátte Várjjat Listu  247 2
Kilde: Seksjon for befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller