Statistisk sentralbyrå

3   Fylkestingsvalgene 1999-2003. Godkjente stemmesedler og representanter, etter parti/valgliste (Rettet 24. juni 2004)
Parti/valgliste Godkjente stemmer 1999 Godkjente stemmer 2003 Stemmer i prosent Representanter
1999 2003 Endring i prosentpoeng 1999-2003 1999 2003 Endring 1999-2003
I alt 1 941 236 1 928 300        100,0        100,0 -        939        728 -211
Det norske Arbeiderparti  547 259  520 558 28,2 27,0 -1,2  278  208 -70
Fremskrittspartiet  261 049  346 020 13,4 17,9 4,5  120  127 7
Høyre  412 758  344 171 21,3 17,8 -3,5  185  113 -72
Kristelig Folkeparti  195 459  132 540 10,1 6,9 -3,2  102 57 -45
Senterpartiet  164 627  155 137 8,5 8,0 -0,5 95 80 -15
Sosialistisk Venstreparti  165 511  251 551 8,5 13,0 4,5 79 90 11
Venstre 81 094 71 026 4,2 3,7 -0,5 41 27 -14
Pensjonistpartiet 24 003 32 282 1,2 1,7 0,5 7 8 1
Rød Valgallianse 41 469 29 651 2,1 1,5 -0,6 13 6 -7
Miljøpartiet De Grønne 7 612 4 747 0,4 0,2 -0,2 1 - -1
Norges Kommunistiske Parti 2 263 1 430 0,1 0,1 0,0 - - -
Naturlovpartiet 1 622 - 0,1 - -0,1 - - -
Fedrelandspartiet 1 296 - 0,1 - -0,1 - - -
Hvit Valgallianse1  260 - - - 0,0 - - -
Samfunnspartiet  137 - - - - - - -
Generasjonspartiet2  860 - - - - - - -
Samlingspartiet Ny Fremtid 1 409 - 0,1 - 0,1 - - -
Tverrpolitisk Kyst- og distriktsparti3  405 - - - - - - -
Samefolkets Parti - 1 392 - 0,1 0,1 - 2 2
Demokratene - 5 426 - 0,3 0,3 - 1 1
Sunnmørslista/Tverrpolitisk liste for Sunnmøre - 5 774 - 0,3 0,3 - 3 3
Vestfoldlisten mot bomring - 4 310 - 0,2 0,2 - 2 2
Kystpartiet 4 530 11 242 0,2 0,6 0,4 3 4 1
Andre lister 27 613 11 043 1,4 0,6 -0,8 15 - -15
1  I 1995: Stopp Innvandringen.
2  I 1995: Folkets Vilje
3  I 1997: Tverrpolitisk Folkeparti
Mer informasjon: Seksjon for befolkningsstatistikk.

Standardtegn i tabeller