Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

2   Kommunestyrevalgene 1999-2003. Godkjente stemmesedler og representanter, etter parti/valgliste
Parti/valgliste Godkjente stemmer 1999 Godkjente stemmer 2003 Stemmer i prosent Representanter
1999 2003 Endring i prosenpoeng 1999-2003 1999 2003 Endring 1999-2003
I alt 2 067 417 2 052 804  100,0  100,0 - 12 253 11 138 -1 115
Det norske Arbeiderparti  592 281  563 583 28,6 27,5 -1,2 3 804 3 238 -566
Fremskrittspartiet  249 753  337 595 12,1 16,4 4,4  989 1 459  470
Høyre  442 284  372 427 21,4 18,1 -3,3 2 086 1 553 -533
Kristelig Folkeparti  193 265  131 605 9,3 6,4 -2,9 1 200  808 -392
Senterpartiet  171 080  162 557 8,3 7,9 -0,4 1 798 1 609 -189
Sosialistisk Venstreparti  162 054  254 269 7,8 12,4 4,5  685 1 054  369
Venstre 90 009 79 002 4,4 3,8 -0,5  522  431 -91
Pensjonistpartiet 18 419 26 855 0,9 1,3 0,4 33 53 20
Rød Valgallianse 40 788 32 165 2,0 1,6 -0,4 68 57 -11
Miljøpartiet De Grønne 5 201 3 529 0,3 0,2 -0,1 7 7 -
Norges Kommunistiske Parti 1 010 1 132 0,0 0,1 0,0 3 3 -
Felleslister 18 778 11 858 0,9 0,6 -0,3  193  135 -58
Lokale lister 76 957 67 365 3,7 3,3 -0,4  767  604 -163
Andre lister 5 538 8 862 0,3 0,4 0,2 72  127 55

Standardtegn i tabeller