Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

3 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Bane. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse Passasjerer Billettinntekter
2006 42 362  149 788 3 598 819
2007 45 729  159 141 4 105 390
2008 44 507  163 700 4 490 114
2009 44 206  174 913 4 585 116
       
2010 46 436  185 759 4 811 595
1. kvartal 11 691 46 913 1 113 262
2. kvartal 11 351 43 324 1 206 342
3. kvartal 11 242 44 949 1 192 567
4. kvartal 12 151 50 373 1 299 424
       
2011 47 096  194 817 4 859 155
1. kvartal 12 259 51 243 1 254 571
2. kvartal 11 594 46 539 1 242 346
3. kvartal 10 984 46 752 1 142 297
4. kvartal 12 259 50 283 1 219 941

Standardtegn i tabeller