Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

2 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Båt. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse Passasjerer Billettinntekter
2006 7 114 8 666  479 501
2007 6 585 9 023  469 797
2008 6 820 10 193  519 719
2009 6 789 8 852  513 285
       
2010 6 683 8 817  520 149
1. kvartal 1 648 1 690  102 594
2. kvartal 1 593 2 483  139 445
3. kvartal 1 852 2 808  165 500
4. kvartal 1 589 1 836  112 610
       
2011 6 658 8 447  487 027
1. kvartal 1 542 1 651  100 826
2. kvartal 1 727 2 323  130 139
3. kvartal 1 824 2 765  160 322
4. kvartal 1 565 1 709 95 740

Standardtegn i tabeller