Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

1 Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. Buss. 4. kvartal 2011. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse Passasjerer Billettinntekter
2006  334 480  276 396 3 590 299
2007  342 369  271 978 3 951 025
2008  343 739  271 362 4 037 240
2009  349 283  289 693 4 209 169
       
2010  345 008  300 868 4 144 954
1. kvartal 89 378 81 420 1 056 276
2. kvartal 84 410 72 443 1 014 612
3. kvartal 81 379 64 304 1 026 273
4. kvartal 89 841 82 702 1 047 793
       
2011  351 123  317 311 4 410 597
1. kvartal 91 656 88 316 1 119 125
2. kvartal 86 624 76 561 1 101 964
3. kvartal 82 804 69 333 1 056 990
4. kvartal 90 039 83 100 1 132 518

Standardtegn i tabeller