Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

3 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Bane. 3. kvartal 2011. 1 000. Førebels tal
á Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006 42 362  149 788 3 474 267
2007 46 135  157 952 3 927 030
2008 44 507  172 610 4 154 580
2009 44 206  174 913 4 585 116
2010 46 436  185 759 4 811 595
1. kvartal 11 691 46 913 1 113 262
2. kvartal 11 351 43 324 1 206 342
3. kvartal 11 242 44 949 1 192 567
4. kvartal 12 151 50 373 1 299 424
20111 á á á
1. kvartal 12 259 51 243 1 254 571
2. kvartal 11 594 46 539 1 242 346
3. kvartal 10 984 46 752 1 142 297
1 ┼rstallet ble rettet 24. januar 2012.

Standardtegn i tabeller