Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

1 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Buss. 3. kvartal 2011. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006  334 480  276 396 3 590 299
2007  346 207  273 464 4 145 199
2008  344 483  272 558 4 037 701
2009  349 283  289 693 4 209 169
2010  345 008  300 868 4 144 954
1. kvartal 89 378 81 420 1 056 276
2. kvartal 84 410 72 443 1 014 612
3. kvartal 81 379 64 304 1 026 273
4. kvartal 89 841 82 702 1 047 793
2011      
1. kvartal 91 656 88 316 1 119 125
2. kvartal 86 624 76 561 1 101 964
3. kvartal 82 804 69 333 1 056 990

Standardtegn i tabeller