Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

3 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Bane. 2. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006 42 362  149 788 3 474 267
2007 46 135  157 952 3 927 030
       
2008 44 507  172 610 4 154 580
1. kvartal 11 016 41 641 1 002 379
2. kvartal 11 774 39 265 1 107 714
3. kvartal 10 482 44 748 1 016 696
4. kvartal 11 234 46 955 1 027 791
       
2009      
1. kvartal 10 980 48 632 1 058 376
2. kvartal 11 069 44 455 1 114 330

Standardtegn i tabeller