Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

2 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Båt. 2. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006 7 114 8 666  479 501
2007 6 585 9 023  469 797
       
2008 6 820 10 193  519 719
1. kvartal 1 645 2 103  106 059
2. kvartal 1 712 2 817  136 478
3. kvartal 1 843 3 158  160 114
4. kvartal 1 620 2 115  117 068
       
2009      
1. kvartal 1 596 1 922  104 489
2. kvartal 1 766 2 531  137 941

Standardtegn i tabeller