Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

1 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Buss. 2. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006  334 480  276 396 3 590 299
2007  346 207  273 464 4 145 199
       
2008  344 483  272 558 4 037 701
1. kvartal 84 862 67 598 1 003 266
2. kvartal 86 283 66 770 1 003 950
3. kvartal 82 488 61 548  979 530
4. kvartal 90 851 76 641 1 050 955
       
2009      
1. kvartal 89 421 79 272 1 033 704
2. kvartal 85 540 68 909 1 019 915

Standardtegn i tabeller