Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

3 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Bane. 1. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006 42 362  149 788 3 474 267
2007 46 135  157 952 3 927 030
2008 44 507  172 626 4 229 877
1. kvartal 11 016 48 998 1 019 982
2. kvartal 11 774 35 771 1 131 727
3. kvartal 10 482 41 327 1 033 152
4. kvartal 11 234 46 530 1 045 016
       
2009      
1. kvartal 10 980 48 632 1 041 516

Standardtegn i tabeller