Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

2 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Båt. 1. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006 7 114 8 666  479 501
2007 6 585 9 023  469 797
2008 6 820 9 743  483 443
1. kvartal 1 645 1 921 97 214
2. kvartal 1 712 2 719  127 392
3. kvartal 1 843 3 070  151 313
4. kvartal 1 620 2 033  107 524
       
2009      
1. kvartal 1 732 1 839 97 894

Standardtegn i tabeller