Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

1 Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Buss. 1. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006  334 480  276 396 3 590 299
2007  346 207  273 464 4 145 199
2008  349 582  275 510 4 093 186
1. kvartal 85 407 67 291  984 277
2. kvartal 87 035 66 871  989 791
3. kvartal 84 000 65 786 1 018 857
4. kvartal 93 141 75 562 1 100 261
       
2009      
1. kvartal 89 408 78 553 1 108 778

Standardtegn i tabeller