Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

2 Buss. Hovedtall, etter ruteform. 2006 (Rettet 7. januar 2008)
  Måleenheter I alt Fylkesoverskridende trafikk Fylkesintern trafikk
  I alt Av dette byområde
Vognkilometer 1 000 km  325 155 37 580  287 574  125 678
Vogntimer 1 000 t 13 423 1 066 12 357 5 469
Vogner Vogner 6 194  284 5 910 2 000
Setekilometer 1 000 km 12 148 994 1 603 720 10 545 274 4 742 748
Plasskilometer " 17 397 255 1 822 960 15 574 294 7 908 893
Passasjerer 1 000  290 521 9 683  280 838  187 254
Passasjerkilometer 1 000 km 13 845 135 1619 991 3 225 144 1 571 027
Billettinntekter 1 000 kr 3 721 087  631 976 3 089 111 2 024 736
Offentlige kjøp " 3 392 768 78 775 3 313 993 1 022 116
Kostnader " 7 261 230  685 236 6 575 994 3 224 432
Driftskostnader " 6 640 466  602 404 6 038 062 3 025 892
Vognstørrelse Seter 45 45 45 44
Kapasitetsutnyttelse Pst. 232 239 31 33
Reiselengde Km 213 264 11 8
Vognkilometer per vogn 1 000 km 52  132 49 63
Kostnadsdekning Pst. 51 92 47 63
Billettinntekt per vognkm Kr/km 11 17 11 16
1  Tallet er rettet 7. januar 2008.
2  Tallet er rettet 8. januar 2008.

Standardtegn i tabeller