Statistisk sentralbyrå

Kollektivtransport

1   Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. Buss. 1. kvartal 2005-2. kvartal 2006. 1 000. Førebelse tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2005  344 257  281 057 3 481 544
1. kvartal 84 705 75 422  882 079
2. kvartal 89 194 70 143  859 510
3. kvartal 82 398 59 617  846 859
4. kvartal 87 960 75 875  893 096
2006      
1. kvartal 86 605 77 741  900 279
2. kvartal 82 708 66 024  813 751

Standardtegn i tabeller