Statistisk sentralbyrå

BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2008 2009 2010
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
Sverige 0,1 -0,5 -0,5 -4,4 -1,3 0,0 -0,2 -0,4 ..
Danmark -1,3 1,3 -1,3 -2,3 -1,8 -1,9 0,4 0,2 ..
Finland 0,2 0,9 0,1 -3,9 -5,2 -0,3 0,3 0,0 ..
Tyskland 1,6 -0,6 -0,3 -2,4 -3,5 0,4 0,7 0,2 0,2
Frankrike 0,5 -0,6 -0,3 -1,7 -1,4 0,2 0,3 0,5 0,1
UK 0,7 -0,1 -0,9 -1,8 -2,6 -0,7 -0,3 0,4 0,2
USA -0,2 0,4 -0,7 -1,4 -1,6 -0,2 0,6 1,4 0,8
Norge 0,2 0,2 -0,6 0,1 -0,9 -1,1 0,5 0,1 -0,1

Standardtegn i tabeller