Statistisk sentralbyrå

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
  2009 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering Nye tall Forrige publisering
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -1,6 -1,5 -0,9 -0,7 1,2 1,2 -1,1 -1,2 -5,4 -5,1 0,5 0,5 -1,1 -1,0 0,1 0,1 -1,2 -1,2
BNP Fastlands-Norge -1,6 -1,5 -0,9 -0,9 0,8 0,8 0,0 0,1 -5,6 -5,3 0,3 0,3 -1,5 -1,3 0,4 0,3 0,0 0,0
Husholdningenes konsum 0,0 -0,1 -0,5 -0,3 -2,5 -2,6 1,3 1,0 -2,0 -2,1 1,3 1,2 1,0 0,9 1,3 1,3 3,4 3,2
Offentlig konsum 4,8 5,2 2,6 2,0 7,8 7,7 1,0 1,5 0,7 1,0 1,1 1,2 6,1 6,3 -0,7 0,1 4,9 5,9
Bruttoinvestering i fast kapital -7,9 -7,9 -5,8 -4,6 -5,2 -4,6 0,1 -0,5 -6,7 -6,2 -5,1 -4,9 -12,0 -11,4 3,0 0,3 -7,7 -9,3
Eksport -4,0 -4,3 -2,2 -3,5 -2,7 -3,0 -4,0 -2,9 -9,7 -9,7 3,6 3,3 -2,2 -2,2 1,0 1,0 -1,3 -2,0
Import -10,3 -9,7 -7,5 -7,4 -12,1 -12,2 1,7 1,9 -13,8 -13,8 0,7 0,9 -10,1 -10,1 0,6 2,6 -5,2 -2,3

Standardtegn i tabeller