Statistisk sentralbyrå

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2008-1. kvartal 2010. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
  2008 2009 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 1,8 -1,6 0,1 -0,9 -1,1 0,5 0,1 -0,1
BNP Fastlands-Norge 2,2 -1,6 -1,3 -0,9 0,0 0,3 0,4 0,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,6 -1,8 4,8 -0,8 -4,4 1,2 -0,8 -1,1
Innenlandsk sluttanvendelse 2,5 -3,5 -2,5 -2,5 1,4 -1,0 -0,2 -0,2
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 -0,9 -0,5 1,3 1,3 1,3 0,7
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,8 0,6 2,6 1,0 1,1 -0,7 1,0
Bruttoinvestering i fast kapital 1,4 -7,9 -2,2 -5,8 0,1 -5,1 3,0 -11,0
Eksport 0,9 -4,0 1,2 -2,2 -4,0 3,6 1,0 -0,2
Import 2,2 -10,3 -5,8 -7,5 1,7 0,7 0,6 -0,5
                 
Sysselsatte personer 3,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 0,1 -0,2
Utførte timeverk 3,4 -1,4 -0,8 -0,4 -0,3 -0,4 -0,1 -0,4

Standardtegn i tabeller