Statistisk sentralbyrå

BNP for noen av våre handelspartnere. Sesongjustert utvikling i volum
  Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2007 2008 2009
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
Sverige 0,3 0,8 0,3 1,5 -0,6 -0,5 -1,0 -2,4 ..
Danmark 1,1 -1,1 1,7 0,3 -1,2 0,3 -0,8 -1,9 ..
Finland 1,3 0,8 0,5 1,5 -0,3 0,1 -0,3 -1,3 ..
Tyskland 0,4 0,4 0,6 0,3 1,5 -0,5 -0,5 -2,2 -3,8
Frankrike 0,7 0,4 0,7 0,3 0,4 -0,4 -0,2 -1,5 -1,2
UK 0,8 0,8 0,6 0,9 0,3 0,0 -0,7 -1,6 -1,9
USA 0,0 1,2 1,2 0,0 0,2 0,7 -0,1 -1,6 -1,6
Norge 0,6 0,4 1,2 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4

Standardtegn i tabeller