Statistisk sentralbyrå

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2007-1. kvartal 2009. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
  2007 2008 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008 2. kvartal 2008 3. kvartal 2008 4. kvartal 2008 1. kvartal 2009
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 3,1      2,1 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4
BNP Fastlands-Norge 6,1 2,6 1,3 0,5 0,3 0,1 -0,8 -1,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 1,9 0,1 -0,4 -3,4 5,9 1,1
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,3 3,2 0,4 -0,1 0,2 -1,6 0,0
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 1,6 0,3 -0,6 -1,0 -0,6 -0,2
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,6
Bruttoinvestering i fast kapital 8,4 3,9 3,3 -2,3 -0,4 2,0 -0,1 -6,9
Eksport 2,5 1,4 1,1 0,2 -0,4 -1,4 2,2 -4,7
Import 7,5 4,4 6,0 0,2 -1,3 1,0 -3,8 -5,9
                 
Sysselsatte personer 4,1 3,1 1,0 0,8 0,7 0,5 -0,3 -0,5
Utførte timeverk 4,4 3,4 1,2 0,9 0,6 0,4 -0,5 -0,8

Standardtegn i tabeller