Statistisk sentralbyrå

BNP, sesongjustert. Prosentvis endring fra forrige kvartal
  2006 2007 2008
  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
Sverige 1,4 1,0 0,9 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 ..
Danmark 0,6 3,0 0,0 -0,1 1,0 -1,1 1,7 0,3 ..
Finland 1,3 1,4 1,0 1,1 1,3 1,0 0,5 0,9 ..
Tyskland 0,9 1,3 0,7 1,0 0,6 0,2 0,7 0,3 1,5
Frankrike 0,7 1,0 0,0 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,6
UK 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4
USA 1,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,9 1,2 0,1 0,1
Norge 0,6 0,1 1,2 0,3 1,2 0,6 1,6 1,3 0,2

Standardtegn i tabeller