Statistisk sentralbyrå

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
  2007 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007
  Nye tall Forrige publisering Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert Sesongjustert Ujustert
  Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før Prosentvis volumendring fra foregående periode Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Nye tall Forrige
publisering
Bruttonasjonalprodukt 3,7 3,5 1,2 0,7 2,5 2,4 0,6 1,1 3,5 3,6 1,6 1,5 3,8 3,4 1,3 1,3 4,8 4,7
BNP Fastlands-Norge 6,2 6,0 2,0 1,4 4,7 4,6 1,5 1,9 6,5 6,5 1,9 1,9 6,9 6,3 1,1 0,9 6,8 6,6
Husholdningenes konsum 6,4 6,5 3,2 2,8 7,2 7,3 0,9 1,2 6,3 6,3 1,0 1,1 6,1 5,9 1,0 1,4 6,3 6,5
Offentlig konsum 3,6 3,2 0,7 0,7 2,2 2,2 1,1 0,9 3,9 3,7 1,4 1,2 4,2 3,7 0,6 0,3 3,9 3,1
Bruttoinvestering i fast kapital 9,3 9,6 0,2 -1,1 7,9 7,5 3,3 4,3 4,2 3,9 4,6 4,5 11,6 10,5 5,0 8,2 13,0 15,8
Eksport 2,8 3,2 1,7 2,3 2,9 3,2 -2,2 -2,7 1,5 1,6 2,9 2,8 4,3 4,1 -0,2 1,1 2,6 3,9
Import 8,7 8,6 -0,9 -0,8 9,1 9,0 1,7 1,7 5,9 5,8 3,5 3,3 8,8 8,6 6,6 6,3 11,1 10,8

Standardtegn i tabeller