Statistisk sentralbyrå

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
  2006 2007 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 1. kvartal 2008
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,5      3,7 1,2 0,6 1,6 1,3 0,2
Fastlands-Norge 4,8 6,2 2,0 1,5 1,9 1,1 0,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,1 -4,6 -1,4 -2,8 0,6 1,9 0,3
Innenlandsk sluttanvendelse 5,5 5,8 0,2 2,4 1,6 3,9 -1,2
Konsum i husholdninger 4,6 6,4 3,2 0,9 1,0 1,0 0,3
Konsum i offentlig forvaltning 2,9 3,6 0,7 1,1 1,4 0,6 0,7
Bruttoinvestering i fast kapital 7,3 9,3 0,2 3,3 4,6 5,0 -4,8
Eksport 0,4 2,8 1,7 -2,2 2,9 -0,2 1,0
Import 8,1 8,7 -0,9 1,7 3,5 6,6 -2,8
               
Sysselsatte personer 3,4 4,0 1,0 1,3 1,0 1,0 0,8
Utførte timeverk 2,6 4,2 1,2 1,5 0,8 1,0 1,0

Standardtegn i tabeller