Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
52 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
I alt 3 719,6 3 668,0 932,1 924,6 920,5 917,6 914,3 913,1 909,1
                   
Jordbruk og skogbruk 115,7 112,1 28,9 28,5 28,2 28,0 28,3 28,1 27,6
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 28,9 27,9 7,0 7,0 6,7 6,8 6,7 6,6 6,7
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 68,5 71,5 17,5 17,5 17,6 17,9 17,9 18,1 17,8
Utvinning av råolje og naturgass 39,9 41,7 10,1 10,3 10,5 10,7 10,1 10,5 10,6
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 28,6 29,9 7,4 7,2 7,1 7,3 7,8 7,6 7,2
Bergverksdrift 7,8 7,4 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
                   
Industri 462,8 434,0 115,9 114,1 111,3 109,6 107,7 107,6 106,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 77,7 75,6 19,3 19,4 19,1 18,7 18,8 18,7 18,9
Tekstil- og bekledningsindustri 7,4 6,5 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Trelast- og trevareindustri 25,6 22,5 6,4 6,3 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6
Treforedling 9,1 8,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1
Forlag og grafisk industri 41,0 38,4 10,1 10,0 9,9 9,7 9,6 9,4 9,1
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 40,2 37,4 10,1 9,9 9,5 9,4 9,5 9,3 9,3
Kjemiske råvarer 13,7 12,0 3,3 3,4 3,1 3,1 2,8 3,0 3,0
Metallindustri 18,9 16,4 4,8 4,5 4,4 4,2 3,9 4,0 3,9
Verkstedindustri 143,5 135,1 36,4 35,5 34,8 34,4 33,4 33,9 33,6
Bygging av skip og oljeplattformer 67,0 64,8 16,7 16,5 16,3 16,3 16,1 15,9 15,5
Møbelindustri og annen industri 18,6 16,5 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9
                   
Kraftforsyning 17,9 18,1 4,7 3,6 4,8 4,8 4,7 3,7 4,9
Vannforsyning 2,7 2,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 304,1 282,5 76,1 74,3 72,0 71,3 71,1 71,5 70,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 507,4 499,5 128,0 126,2 125,9 124,8 124,1 124,1 123,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 104,0 102,9 26,1 25,9 25,6 25,6 25,4 25,4 25,3
Rørtransport 1,1 1,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Utenriks sjøfart 102,6 98,6 25,7 26,0 25,4 24,4 25,2 25,1 24,9
Transport ellers 199,1 193,2 50,1 49,6 49,1 48,7 48,4 48,5 48,3
Post og telekommunikasjon 53,3 49,5 13,2 13,4 12,7 12,5 12,5 12,8 11,9
Finansiell tjenesteyting 76,6 76,0 19,2 19,2 19,0 19,2 19,3 19,0 18,6
Boligtjenester (husholdninger) 1,8 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Forretningsmessig tjenesteyting 462,4 462,7 115,2 115,0 115,0 115,6 112,7 111,9 111,9
Offentlig administrasjon og forsvar 246,6 249,9 61,6 61,7 61,8 62,6 62,3 62,4 62,7
Undervisning 253,6 259,0 63,2 63,4 63,8 64,6 64,7 64,1 64,7
Helse- og sosialtjenester 560,0 574,0 140,7 140,4 142,3 142,3 144,3 144,9 144,3
Andre sosiale og personlige tjenester 142,6 143,4 35,6 35,7 35,9 35,7 35,7 35,9 36,3
                   
Fastlands-Norge 3 547,4 3 496,7 888,6 880,9 877,2 875,0 871,0 869,6 866,1
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 936,2 957,6 234,9 234,5 236,7 238,4 239,9 239,6 239,9
Statsforvaltningen 394,1 399,8 98,7 98,7 99,4 99,5 99,9 100,2 100,5
Sivil forvaltning 345,7 352,1 86,6 86,7 87,7 87,6 87,9 88,1 88,5
Forsvar 48,4 47,7 12,1 12,0 11,7 11,9 12,0 12,0 12,0
Kommuneforvaltningen 542,2 557,8 136,2 135,8 137,4 138,9 140,0 139,5 139,4
Standardtegn i tabeller