Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
49 Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
I alt 3,1 -0,4 1,0 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 0,1 -0,2
                   
Jordbruk og skogbruk -1,8 -1,9 0,2 -1,2 -1,1 -0,3 0,9 -0,8 -0,8
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 1,4 -2,4 0,3 -0,4 -3,1 2,3 -1,1 -0,0 -0,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,9 4,5 3,7 1,0 0,9 1,0 -0,7 1,7 -1,0
Utvinning av råolje og naturgass 6,2 3,9 3,1 2,2 1,7 0,9 -5,7 4,0 1,3
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 5,4 5,2 4,5 -0,7 -0,3 1,0 6,3 -1,3 -4,1
Bergverksdrift 4,2 -2,1 -2,1 -1,6 -1,8 -0,1 4,1 -2,8 0,1
                   
Industri 2,2 -4,3 0,6 -0,8 -2,0 -1,6 -1,6 -0,3 -1,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 0,9 -2,0 0,3 0,3 -1,3 -1,8 0,7 -0,4 1,1
Tekstil- og bekledningsindustri -7,3 -10,4 0,5 -2,4 -3,9 -5,0 -1,1 -2,0 0,4
Trelast- og trevareindustri -1,0 -8,9 1,3 -0,8 -5,3 -3,2 -1,9 -0,4 1,6
Treforedling -8,1 -4,0 -3,1 -1,5 2,1 -1,5 -5,4 3,9 -3,2
Forlag og grafisk industri -2,4 -4,7 -1,1 -0,8 -1,2 -1,7 -1,0 -1,9 -3,6
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3,2 -4,0 0,8 -1,5 -2,3 -0,9 0,7 -3,1 -0,6
Kjemiske råvarer -1,6 -8,9 -3,3 2,2 -5,9 -1,5 -8,8 5,5 -1,0
Metallindustri 1,4 -9,1 -1,7 -2,5 -2,5 -3,4 -4,4 -1,1 -2,8
Verkstedindustri 5,5 -3,6 1,9 -1,0 -1,7 -1,6 -3,0 1,6 -1,9
Bygging av skip og oljeplattformer 5,8 -1,7 1,8 -0,8 -1,5 0,0 -0,3 -1,2 -2,5
Møbelindustri og annen industri -0,1 -10,5 -0,8 -2,1 -3,3 -3,4 -3,6 -4,1 -0,1
                   
Kraftforsyning -1,2 2,0 0,7 -23,2 33,3 0,2 -2,4 -21,8 31,6
Vannforsyning 9,0 5,6 15,7 -23,2 27,6 -2,9 8,9 -22,3 23,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,1 -4,2 -0,0 -1,1 -2,2 -1,4 -0,7 1,1 -2,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,2 -1,9 1,3 -0,7 -1,0 -1,2 -1,0 -0,1 0,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,3 -1,7 0,5 -0,7 -1,1 -0,2 -0,8 0,5 -0,6
Rørtransport 5,5 4,8 -2,7 11,8 -1,7 -0,9 -3,4 9,1 -4,7
Utenriks sjøfart 6,1 -3,0 -0,2 0,6 -0,3 -5,5 2,7 -0,4 0,8
Transport ellers 2,5 -1,9 1,8 -1,1 -1,0 -1,0 -0,4 0,0 -0,5
Post og telekommunikasjon 2,0 -6,3 -1,0 0,4 -5,0 -1,8 0,3 1,6 -6,6
Finansiell tjenesteyting 2,2 -0,1 0,6 -0,4 -0,7 0,4 0,8 -1,5 -2,2
Boligtjenester (husholdninger) 0,1 -3,0 2,9 -0,9 -3,1 -2,0 -0,2 0,5 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 7,6 -0,4 1,1 0,1 -0,2 0,2 -2,5 -0,4 0,5
Offentlig administrasjon og forsvar 1,7 2,3 0,9 0,4 1,5 0,6 -0,6 0,3 0,8
Undervisning 1,8 1,5 0,4 0,7 -0,0 0,5 0,3 0,3 0,4
Helse- og sosialtjenester 2,9 3,7 1,3 0,4 0,9 0,5 1,7 0,7 -0,0
Andre sosiale og personlige tjenester 2,4 1,0 1,9 -0,1 0,8 -0,6 -0,1 0,6 1,1
                   
Fastlands-Norge 3,0 -0,4 1,0 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 0,1 -0,2
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,5 3,1 1,3 0,3 0,9 0,5 1,1 0,4 0,2
Statsforvaltningen 0,9 2,5 1,0 0,3 2,5 -1,2 0,6 0,9 1,0
Sivil forvaltning 0,9 2,6 1,1 0,3 2,6 -1,4 0,7 0,9 0,9
Forsvar 1,0 1,5 -0,3 -0,3 1,4 -0,0 0,2 0,6 1,9
Kommuneforvaltningen 3,4 3,4 1,5 0,3 0,1 1,5 1,3 0,2 -0,2
Standardtegn i tabeller