Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
46 Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
I alt 2 614,8 2 605,1 2 641,7 2 626,1 2 607,3 2 607,1 2 604,9 2 601,2 2 585,5
                   
Jordbruk og skogbruk 59,0 57,9 61,2 59,2 56,1 56,8 60,4 58,3 55,5
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 14,2 13,9 13,9 14,7 13,2 14,2 13,5 14,5 13,3
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 40,6 42,4 42,0 42,5 41,3 41,7 42,8 43,6 41,7
Utvinning av råolje og naturgass 23,5 24,4 23,6 25,0 24,7 24,6 23,3 25,1 24,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 17,1 17,9 18,4 17,5 16,7 17,1 19,5 18,5 16,9
Bergverksdrift 4,5 4,4 4,6 4,5 4,2 4,4 4,7 4,4 4,3
                   
Industri 292,5 280,0 294,3 293,2 284,9 280,9 276,9 277,5 271,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 50,9 49,9 51,5 51,8 49,8 49,1 50,5 50,3 49,6
Tekstil- og bekledningsindustri 5,2 4,6 5,2 5,0 4,9 4,6 4,6 4,4 4,5
Trelast- og trevareindustri 16,7 15,2 16,8 16,8 15,8 15,1 15,0 15,1 15,2
Treforedling 5,8 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,2 5,5 5,3
Forlag og grafisk industri 27,8 26,5 27,2 27,5 27,5 26,7 25,9 26,0 25,3
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 25,3 24,3 25,6 24,9 24,4 24,5 24,6 23,6 23,4
Kjemiske råvarer 8,4 7,7 8,5 8,5 7,8 8,0 7,3 7,6 7,3
Metallindustri 12,0 10,9 12,1 11,8 11,2 11,3 10,6 10,5 10,0
Verkstedindustri 87,7 84,6 88,8 88,3 86,6 85,0 82,6 84,3 82,5
Bygging av skip og oljeplattformer 40,3 39,7 40,8 41,3 39,5 39,4 39,7 40,1 37,9
Møbelindustri og annen industri 12,4 11,1 12,3 11,9 11,8 11,4 10,9 10,2 10,5
                   
Kraftforsyning 10,8 11,0 11,5 8,9 11,7 11,9 11,5 9,0 11,8
Vannforsyning 1,8 1,9 2,0 1,5 2,0 1,9 2,1 1,6 2,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 188,0 180,1 190,1 185,5 181,4 179,4 179,8 179,8 175,2
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 375,7 368,6 384,3 377,2 369,1 370,9 369,4 364,9 361,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 80,6 79,3 81,7 79,1 79,2 80,5 79,4 78,0 78,2
Rørtransport 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Utenriks sjøfart 53,0 51,4 52,5 53,3 53,2 49,9 51,1 51,4 51,8
Transport ellers 119,6 117,3 122,0 119,7 117,9 116,7 117,8 116,9 115,8
Post og telekommunikasjon 37,4 35,1 36,4 38,4 35,5 34,0 34,2 36,6 33,2
Finansiell tjenesteyting 48,5 48,4 49,4 48,8 47,7 48,2 49,5 48,3 46,4
Boligtjenester (husholdninger) 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3
Forretningsmessig tjenesteyting 323,2 322,0 326,5 325,4 325,5 328,1 318,6 316,0 318,1
Offentlig administrasjon og forsvar 159,2 162,9 159,1 160,0 163,9 163,2 162,0 162,7 165,7
Undervisning 188,7 191,5 186,3 191,3 190,6 192,9 189,2 193,4 193,5
Helse- og sosialtjenester 506,9 525,4 512,2 512,4 517,5 520,3 530,6 532,8 532,8
Andre sosiale og personlige tjenester 108,4 109,5 109,5 108,3 110,5 109,2 109,4 109,1 111,8
                   
Fastlands-Norge 2 520,6 2 510,7 2 546,7 2 529,6 2 512,2 2 514,9 2 510,4 2 505,4 2 491,3
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 756,9 780,0 759,4 766,0 773,2 776,8 781,1 788,8 790,8
Statsforvaltningen 267,8 274,5 267,6 269,4 276,3 271,7 273,2 276,8 279,9
Sivil forvaltning 240,8 247,1 240,7 242,7 248,8 244,1 246,0 249,5 251,7
Forsvar 27,0 27,4 26,9 26,7 27,5 27,6 27,2 27,3 28,2
Kommuneforvaltningen 489,1 505,5 491,8 496,6 496,9 505,2 507,9 512,0 510,9
Standardtegn i tabeller