Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
45 Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Import i alt 4,0 -0,4 4,7 7,7 3,9 1,4 -0,8 -5,8 -1,4
                   
Varer 4,6 -1,5 6,3 9,7 5,3 0,5 -3,6 -7,5 -5,6
Råolje og naturgass 15,3 -19,1 48,2 -15,9 -37,3 -40,4 -34,3 10,2 34,5
Skip, nybygde og eldre 2,5 -6,8 6,1 14,3 11,4 10,0 -23,3 -14,7 -24,6
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre -0,2 3,4 5,1 26,0 16,0 8,5 -16,7 -22,7 -25,8
Oljevirksomhet, diverse varer 4,7 2,1 4,6 5,2 3,8 3,7 2,0 1,3 12,9
Fly og helikoptere 1,9 11,2 -1,7 22,8 30,1 21,2 15,7 -11,5 -12,6
Tradisjonelle varer 4,6 -1,2 6,1 9,8 5,2 0,1 -2,7 -7,2 -5,3
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 11,3 0,6 12,6 23,3 13,2 8,7 -0,9 -16,3 -5,0
Bergverksprodukter 48,4 -0,1 51,9 98,0 48,7 7,9 -13,1 -30,6 -37,2
Industriprodukter 3,9 -1,2 5,4 8,5 4,5 -0,1 -2,5 -6,3 -5,5
Nærings- og nytelsesmidler 10,3 1,5 10,3 18,9 11,6 6,2 0,3 -8,6 -8,8
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 5,4 5,2 7,2 11,7 13,4 6,3 4,7 -4,7 -9,4
Trevarer 2,0 -3,3 0,6 3,4 2,0 -5,1 -1,9 -7,9 -6,7
Treforedlingsprodukter 3,6 2,9 2,1 7,6 5,3 4,8 4,5 -2,6 -4,5
Grafiske produkter -0,5 -1,4 -2,0 8,7 -2,6 1,9 6,1 -9,9 -2,4
Raffinerte oljeprodukter 31,7 -28,5 50,8 -8,0 -29,6 -38,5 -34,6 -1,9 23,9
Kjemiske råvarer mv 12,2 0,9 15,9 23,4 19,4 4,4 -2,2 -14,8 -19,8
Kjemiske og mineralske produkter 4,8 4,5 5,4 15,6 12,1 9,5 4,9 -7,3 -7,9
Metaller -11,5 -18,9 -7,3 -6,6 -15,1 -19,8 -23,1 -16,7 2,2
Verkstedprodukter 3,7 3,4 3,0 10,6 8,5 6,7 3,7 -4,7 -7,6
Andre industriprodukter 5,8 5,2 3,3 12,3 11,9 4,9 6,3 -1,1 -5,7
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 1,1 2,6 1,3 5,1 5,5 4,0 3,1 -1,6 -2,4
Elektrisk kraft 47,0 -12,6 194,7 27,6 7,5 15,3 -38,7 -29,7 40,6
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 3,1 0,8 3,7 11,0 8,2 3,3 -0,2 -7,5 -7,1
                   
Tjenester 2,8 1,9 1,5 3,3 0,9 3,6 4,7 -2,1 8,5
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart -10,5 -8,2 -11,5 -4,9 -4,3 -5,0 2,1 -25,4 14,4
Oljevirksomhet, diverse tjenester 4,5 2,6 4,7 5,3 3,8 3,7 2,0 1,3 12,9
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 10,7 3,9 8,4 12,9 7,4 5,8 10,0 -2,3 1,4
Reisetrafikk 3,5 4,0 4,5 12,1 8,3 7,1 5,4 -6,3 -5,0
Andre tjenester 10,1 3,5 5,2 0,1 -5,5 0,9 4,4 13,9 18,0
Samferdsel -0,4 -4,2 -0,8 -1,3 -4,0 -4,1 -5,2 -3,3 -5,3
Finans- og forretningstjenester 14,1 4,5 6,0 -1,5 -8,7 0,3 5,5 20,7 31,1
Tjenester ellers 5,0 3,1 4,7 4,6 2,6 2,4 5,4 2,4 3,7
Standardtegn i tabeller