Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
44 Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Import i alt 2,2 -10,3 5,3 -6,8 -12,1 -13,8 -10,1 -5,2 2,4
                   
Varer 1,1 -12,6 4,7 -9,9 -15,0 -18,0 -13,1 -3,7 3,3
Råolje og naturgass -36,0 31,1 -26,8 -3,3 4,0 12,2 205,8 -12,6 29,8
Skip, nybygde og eldre 37,4 -5,8 42,2 -16,8 -34,2 -9,6 -40,8 79,8 1,1
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 32,2 -56,7 35,1 -81,9 38,1 -85,7 -58,7 21,9 -75,9
Oljevirksomhet, diverse varer 39,4 -50,6 50,0 119,4 27,1 -2,3 -77,5 -77,2 -75,7
Fly og helikoptere 166,9 33,7 241,5 19,1 -54,5 108,2 48,9 40,9 270,8
Tradisjonelle varer -0,4 -13,2 2,4 -9,9 -14,2 -18,9 -12,3 -6,6 2,7
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 0,9 -8,0 0,1 -13,0 -6,1 -24,8 -7,0 8,3 -3,2
Bergverksprodukter -13,9 -35,9 -6,4 -16,1 -33,9 -43,2 -35,1 -31,5 57,3
Industriprodukter -0,2 -13,2 2,5 -9,6 -14,4 -18,8 -12,2 -6,8 2,0
Nærings- og nytelsesmidler 1,9 1,1 4,4 -0,2 0,6 -4,1 10,1 -2,4 6,0
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy -0,6 -8,2 1,4 -9,8 -6,9 -11,3 -7,2 -7,8 0,7
Trevarer -9,7 -16,8 -10,1 -24,0 -25,5 -26,0 -12,6 0,5 16,4
Treforedlingsprodukter -1,6 -3,7 1,4 -6,4 -1,9 -9,1 -4,1 0,4 -0,6
Grafiske produkter 5,2 -6,8 2,2 -1,0 3,5 -14,7 -10,3 -4,8 -4,7
Raffinerte oljeprodukter -12,0 7,7 -11,8 -8,9 35,1 6,3 1,6 -10,9 -28,5
Kjemiske råvarer mv 1,3 -14,4 5,4 -3,7 -17,0 -18,3 -17,3 -4,3 27,8
Kjemiske og mineralske produkter 0,5 -8,1 6,3 -9,6 -11,5 -13,7 -10,8 4,7 9,2
Metaller -0,6 -20,1 8,7 -10,6 -31,8 -21,6 -14,7 -10,3 15,1
Verkstedprodukter 3,7 -17,6 5,6 -6,3 -13,6 -22,6 -19,0 -14,8 -7,5
Andre industriprodukter -0,9 -11,7 0,3 -9,3 -14,4 -15,7 -11,9 -5,5 4,2
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod -11,9 -14,6 -16,3 -35,3 -44,6 -34,1 -1,0 37,7 71,5
Elektrisk kraft -35,4 65,4 300,6 -30,6 88,2 97,5 41,2 25,1 81,7
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 0,3 -14,3 3,2 -9,9 -16,8 -20,2 -13,0 -6,4 5,4
                   
Tjenester 4,9 -5,4 6,6 0,8 -5,1 -4,1 -4,0 -8,6 0,3
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 0,2 -14,5 3,7 -2,0 -12,6 -18,0 -11,7 -15,5 -11,9
Oljevirksomhet, diverse tjenester 2,5 36,5 -2,2 -15,0 33,1 52,6 10,7 49,1 -33,8
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 15,2 18,7 6,3 34,1 35,7 80,1 9,7 -8,3 23,8
Reisetrafikk 8,7 -6,7 5,4 -3,7 -12,3 -7,8 -7,8 3,0 8,5
Andre tjenester 4,2 -6,3 11,8 7,8 0,1 -2,0 2,5 -23,3 6,0
Samferdsel 4,8 -8,7 11,7 15,7 -2,1 -9,2 13,4 -34,7 36,5
Finans- og forretningstjenester 2,7 -5,0 15,8 8,5 -4,1 3,5 4,3 -22,0 -1,3
Tjenester ellers 7,5 -8,3 2,8 3,7 10,3 -11,0 -6,5 -22,0 11,0
Standardtegn i tabeller