Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
42 Import. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Import i alt 735 365 656 523 191 141 184 796 157 708 163 362 170 493 164 960 159 251
                   
Varer 511 041 440 253 128 528 128 488 109 883 108 257 107 568 114 545 107 220
Råolje og naturgass 4 248 4 502 898 1 596 486 675 1 803 1 538 849
Skip, nybygde og eldre 20 478 17 980 7 153 4 904 3 251 3 960 3 246 7 523 2 478
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 711 766 192 211 330 171 66 199 59
Oljevirksomhet, diverse varer 3 473 1 754 1 380 1 103 774 408 317 255 212
Fly og helikoptere 4 040 6 003 836 1 139 633 2 511 1 440 1 419 2 051
Tradisjonelle varer 477 091 409 248 118 069 119 535 104 409 100 532 100 696 103 611 101 571
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 13 016 12 035 2 676 3 525 3 477 2 896 2 466 3 196 3 196
Bergverksprodukter 6 984 4 471 1 773 2 128 1 514 945 1 001 1 011 1 496
Industriprodukter 455 858 390 959 113 419 113 408 98 793 96 124 97 055 98 987 95 283
Nærings- og nytelsesmidler 26 752 27 448 7 044 7 690 6 180 6 631 7 773 6 864 5 972
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 24 379 23 560 7 245 5 638 6 853 4 715 7 036 4 956 6 252
Trevarer 10 389 8 357 2 485 2 366 1 964 2 073 2 130 2 190 2 133
Treforedlingsprodukter 7 664 7 593 1 846 2 021 1 938 1 829 1 850 1 976 1 839
Grafiske produkter 4 250 3 906 1 049 1 198 1 006 874 998 1 028 935
Raffinerte oljeprodukter 30 808 23 730 8 684 6 373 6 665 5 722 5 773 5 570 5 907
Kjemiske råvarer mv 19 306 16 677 4 845 5 032 4 408 4 247 3 919 4 103 4 519
Kjemiske og mineralske produkter 46 584 44 735 11 788 11 946 10 932 11 179 11 034 11 590 10 993
Metaller 51 838 33 601 13 088 11 258 7 991 8 605 8 588 8 417 9 404
Verkstedprodukter 189 718 161 716 45 210 49 186 42 666 41 144 37 956 39 950 36 441
Andre industriprodukter 17 824 16 551 4 163 5 119 4 076 3 790 3 900 4 785 4 003
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 26 346 23 085 5 972 5 581 4 114 5 315 6 098 7 558 6 885
Elektrisk kraft 1 233 1 783 201 474 625 567 174 417 1 596
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 446 283 385 518 109 385 113 162 97 744 94 810 94 923 98 041 95 664
                   
Tjenester 224 324 216 270 62 613 56 308 47 825 55 105 62 925 50 415 52 031
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 43 215 33 916 11 492 11 611 8 323 7 911 10 357 7 325 8 391
Oljevirksomhet, diverse tjenester 13 000 18 209 3 346 3 831 3 874 4 773 3 778 5 784 2 897
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 4 296 5 299 1 048 1 807 1 079 1 335 1 265 1 620 1 354
Reisetrafikk 82 095 79 611 25 245 17 123 17 382 21 179 24 527 16 523 17 920
Andre tjenester 81 718 79 235 21 482 21 936 17 167 19 907 22 998 19 163 21 469
Samferdsel 7 334 6 414 2 037 2 073 1 471 1 445 2 190 1 308 1 903
Finans- og forretningstjenester 52 902 52 527 14 373 13 879 10 497 13 145 15 811 13 074 13 579
Tjenester ellers 21 482 20 294 5 072 5 984 5 199 5 317 4 997 4 781 5 987
Standardtegn i tabeller