Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
41 Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Eksport i alt 16,5 -14,0 22,0 6,8 -7,7 -17,4 -18,0 -12,8 -3,0
                   
Varer 19,7 -17,8 27,0 7,4 -10,1 -22,8 -22,7 -15,8 -3,6
Råolje og naturgass 32,0 -24,2 42,4 8,0 -14,7 -32,2 -30,9 -18,8 -2,3
Skip, nybygde 5,1 1,2 5,7 8,6 4,8 2,9 -0,4 -3,3 2,1
Skip, eldre -8,7 -28,3 -7,7 -27,4 -16,4 -35,0 -52,1 -37,8 -50,8
Oljeplattformer og moduler, nye 4,5 2,6 4,6 5,2 3,8 3,7 2,0 1,3 12,9
Oljeplattformer, eldre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .. .. 0,0 -
Oljevirksomhet, diverse varer 21,8 -7,8 .. .. .. .. .. -9,0 ..
Fly og helikoptere -0,8 11,7 -1,7 22,8 .. 21,2 15,7 -11,5 ..
Tradisjonelle varer 2,4 -6,5 7,6 6,5 -1,3 -4,9 -8,4 -10,8 -2,4
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 1,5 11,0 6,3 9,0 8,4 24,1 11,1 2,5 11,4
Bergverksprodukter 29,1 -10,8 48,0 35,1 1,2 -5,6 -13,6 -12,8 -6,6
Industriprodukter 1,0 -7,3 4,4 4,7 -2,1 -6,8 -8,4 -11,2 -3,3
Nærings- og nytelsesmidler 2,4 -6,3 1,9 18,4 8,0 2,5 -3,4 -21,9 -9,3
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 4,0 -1,4 6,8 9,4 -2,7 3,1 -2,8 -2,9 4,5
Trevarer -8,0 -5,0 -14,8 -5,5 -3,8 -2,5 -4,6 -9,5 -1,1
Treforedlingsprodukter 2,1 5,3 1,6 14,5 14,1 10,6 7,4 -8,9 -9,9
Grafiske produkter 1,6 6,3 -3,4 4,9 -5,0 19,8 7,5 11,1 7,1
Raffinerte oljeprodukter 22,3 -26,8 44,5 -19,6 -37,1 -35,5 -33,2 10,1 44,4
Kjemiske råvarer mv 6,5 -14,4 6,1 11,1 -7,3 -12,0 -16,7 -21,2 -12,7
Kjemiske og mineralske produkter 2,2 8,2 0,5 11,7 16,8 15,0 7,4 -5,1 -12,9
Metaller -10,7 -22,2 -4,4 -9,2 -21,2 -29,2 -22,4 -14,3 6,0
Verkstedprodukter 2,8 3,8 2,1 13,2 12,4 9,8 4,8 -9,7 -7,3
Andre industriprodukter 3,5 6,8 6,2 10,7 12,6 10,7 7,2 -1,9 -6,7
Elektrisk kraft 85,8 -19,3 178,6 38,8 18,2 7,5 -37,9 -32,3 36,6
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 0,6 -4,3 4,3 9,4 2,8 -1,0 -5,3 -12,3 -5,5
                   
Tjenester 6,3 -0,3 6,6 4,6 1,4 1,1 -1,0 -2,3 -1,1
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 3,9 -8,0 4,1 -4,0 -7,4 -8,1 -8,7 -8,3 -9,0
Oljevirksomhet, diverse tjenester 4,4 2,7 4,5 5,1 3,8 3,7 2,0 1,3 12,9
Oljeboringstjenester mv 21,8 9,3 17,3 31,4 18,4 10,7 30,2 -10,3 -1,9
Rørtransport 12,6 -5,0 25,4 16,8 2,0 7,0 -17,8 -10,0 -2,7
Reisetrafikk 4,5 2,6 5,2 3,7 2,5 2,7 2,0 3,1 3,6
Andre tjenester 5,2 2,9 4,9 5,7 4,0 3,8 2,5 1,2 1,8
Samferdsel 4,2 0,7 6,2 4,8 3,9 4,1 -1,1 -2,8 -2,7
Finans- og forretningstjenester 5,9 3,6 4,7 6,9 4,4 4,3 3,8 1,8 2,4
Tjenester ellers 4,5 2,4 4,5 3,7 2,9 2,4 2,1 2,2 4,6
Standardtegn i tabeller