Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
40 Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Eksport i alt 0,9 -4,0 -1,2 -0,4 -2,7 -9,7 -2,2 -1,3 -0,0
                   
Varer 0,6 -3,8 -1,1 -0,3 -2,0 -10,0 -1,5 -1,7 -0,1
Råolje og naturgass -2,0 -1,2 -7,4 2,3 0,8 -5,8 4,1 -3,3 -4,8
Skip, nybygde 35,6 34,5 148,3 4,3 172,3 39,3 -51,7 34,5 -75,2
Skip, eldre 9,5 -38,3 -9,0 109,6 47,9 -39,0 -55,6 -67,2 153,6
Oljeplattformer og moduler, nye -30,9 41,3 179,6 71,3 -0,2 29,9 53,1 67,6 -6,3
Oljeplattformer, eldre 158,8 -27,3 112,5 700,0 275,0 .. .. 6,3 -
Oljevirksomhet, diverse varer 967,0 -91,7 .. .. .. .. .. -87,8 ..
Fly og helikoptere 10,2 -37,2 -38,7 -60,3 .. -74,9 19,3 66,1 ..
Tradisjonelle varer 4,3 -7,8 7,3 -5,4 -9,5 -16,3 -6,6 1,5 7,5
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 3,9 10,2 1,7 1,7 2,5 5,7 16,8 14,8 13,4
Bergverksprodukter -2,9 -25,1 12,3 -17,4 -14,6 -33,5 -34,8 -10,8 9,9
Industriprodukter 4,3 -8,5 8,2 -6,1 -10,0 -17,1 -7,1 0,8 7,6
Nærings- og nytelsesmidler 2,2 13,8 7,2 -4,3 4,1 5,4 14,6 27,4 21,1
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy -11,3 -14,2 -6,8 -19,8 -3,0 -26,5 -14,2 -12,1 -22,1
Trevarer -5,6 -11,5 1,4 -7,5 -15,0 -12,6 -8,2 -9,3 -5,7
Treforedlingsprodukter -3,3 -16,7 -2,3 -8,4 -24,9 -30,7 -11,8 3,1 17,5
Grafiske produkter 11,1 4,8 8,8 38,8 49,7 13,8 9,3 -32,6 -33,7
Raffinerte oljeprodukter -7,8 -7,7 -6,0 -21,3 -18,6 2,7 2,2 -15,1 4,4
Kjemiske råvarer mv 16,2 -21,2 34,4 8,9 -19,1 -24,1 -26,3 -14,0 32,2
Kjemiske og mineralske produkter -2,4 -1,4 -5,2 -9,7 -8,1 -12,9 6,8 11,3 19,6
Metaller -0,2 -15,6 2,2 -11,1 -23,2 -24,6 -13,7 1,7 14,3
Verkstedprodukter 14,8 -5,5 18,8 0,8 5,2 -18,5 -4,7 -1,9 -8,6
Andre industriprodukter -4,7 -19,2 -0,1 -10,5 -18,1 -18,3 -21,9 -18,8 14,3
Elektrisk kraft 12,8 -15,4 -24,7 69,6 -24,4 -38,7 -10,2 7,6 -49,5
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 5,5 -7,8 8,7 -3,7 -8,6 -18,0 -7,4 3,0 7,8
                   
Tjenester 1,9 -4,7 -1,5 -0,8 -5,3 -8,7 -4,5 -0,0 0,5
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 0,2 -14,5 3,7 -2,0 -12,6 -18,0 -11,7 -15,5 -11,9
Oljevirksomhet, diverse tjenester -2,8 -6,4 -7,3 -0,3 -8,0 -5,5 -0,9 -10,2 -14,0
Oljeboringstjenester mv -3,7 -0,7 -9,4 -23,3 17,0 -5,8 -28,9 16,7 14,0
Rørtransport 5,6 3,3 -4,5 0,9 1,4 -3,3 16,3 1,7 2,8
Reisetrafikk -0,0 -7,0 -4,7 -0,1 -10,0 -10,0 -7,3 -0,3 4,0
Andre tjenester 4,8 2,9 -2,9 5,6 -3,1 -1,7 6,7 9,9 6,1
Samferdsel 10,2 -4,1 2,5 -0,6 -6,7 1,9 0,9 -11,8 29,6
Finans- og forretningstjenester 1,3 5,8 -12,2 7,9 0,6 -3,2 9,1 17,8 -0,3
Tjenester ellers 10,4 1,2 27,1 5,6 -9,5 -0,3 6,5 8,4 4,5
Standardtegn i tabeller