Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
36 Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 1,4 -7,9 2,3 -4,6 -5,2 -6,7 -12,0 -7,7 -13,6
                   
Bygg og anlegg 0,4 -10,4 0,9 -1,4 -7,4 -8,8 -12,6 -12,7 -14,0
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 1,2 4,9 8,2 3,7 31,3 7,8 -7,9 -5,1 -1,3
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 10,6 2,0 -4,4 -4,2 7,5 9,4 0,9 -9,0 -26,9
Skip og båter 18,0 -6,0 49,8 -30,4 -36,8 -6,0 -28,5 64,1 -91,0
Transportmidler -6,7 -18,3 -10,9 -29,8 -35,8 -18,4 -11,3 -2,2 21,4
Maskiner og utstyr -2,0 -11,9 -2,7 -2,7 -6,6 -14,1 -14,1 -12,2 -5,4
                   
Jordbruk og skogbruk 7,1 -22,3 8,0 3,0 -22,1 -23,2 -22,3 -21,0 -6,9
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 104,8 -32,0 43,3 28,7 -62,8 -16,3 -28,1 15,4 -83,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 0,6 6,0 -0,7 0,5 21,7 11,8 -0,8 -5,6 -14,1
Utvinning av råolje og naturgass 5,5 5,7 4,6 4,6 22,5 12,0 -2,3 -5,7 -13,7
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergverksdrift 40,5 134,0 89,0 -23,8 97,7 262,7 115,6 58,0 -52,8
                   
Industri 9,5 -35,0 2,8 -1,6 -17,9 -30,0 -43,4 -43,3 -27,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 38,6 -12,6 24,0 37,9 0,0 1,3 -5,0 -35,3 9,8
Tekstil- og bekledningsindustri -30,9 -19,7 -64,9 -59,0 -35,1 -12,8 -22,6 7,1 -34,4
Trelast- og trevareindustri 26,9 -37,5 -0,6 47,5 -3,4 -55,6 -33,3 -41,9 -0,5
Treforedling -31,4 -53,6 -35,5 -6,5 -47,1 -43,2 -48,3 -65,5 6,5
Forlag og grafisk industri 15,6 -41,7 74,4 -20,7 1,3 -31,3 -73,1 -62,8 ..
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -7,4 -33,3 -12,4 22,2 -9,6 -10,0 -34,0 -60,8 -45,5
Kjemiske råvarer 140,6 -51,1 133,9 42,4 -11,5 -63,3 -71,2 -43,0 -72,0
Metallindustri 15,6 -43,3 9,9 -7,0 -29,5 -45,0 -52,6 -42,0 -26,5
Verkstedindustri 2,6 -38,5 -10,5 -6,1 -36,2 -41,0 -42,1 -35,6 -32,7
Bygging av skip og oljeplattformer -64,4 -37,8 -67,2 -73,3 -44,7 -7,9 -33,8 -55,6 -6,7
Møbelindustri og annen industri -15,0 39,4 -38,6 2,5 -42,4 142,9 -38,2 45,9 570,8
                   
Kraftforsyning 11,3 -11,9 7,4 2,8 -6,7 -18,8 -6,6 -13,0 4,9
Vannforsyning 5,9 7,6 10,6 20,7 25,0 22,7 22,9 -24,9 -19,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 18,4 -15,9 16,5 11,4 -8,9 -19,6 -18,4 -16,4 -15,7
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv -4,0 -16,6 1,8 -12,6 -0,6 -30,7 -18,9 -13,8 -19,8
Hotell- og restaurantvirksomhet 17,6 14,8 13,0 22,1 23,5 30,9 12,2 -3,0 -12,9
Rørtransport -50,6 -68,3 -57,5 -40,1 -92,1 -85,4 -50,2 -16,9 ..
Utenriks sjøfart 29,3 -7,9 -5,5 62,3 -30,6 -7,5 14,2 -7,5 -69,5
Transport ellers 16,8 -3,2 18,7 1,3 -14,4 5,4 -0,4 -2,0 -5,3
Post og telekommunikasjon -30,3 -25,9 -29,0 -30,5 -29,8 -28,1 -23,5 -21,3 -22,1
Finansiell tjenesteyting -3,3 -8,1 -3,7 -5,2 -7,1 -9,0 -9,0 -7,1 -6,9
Boligtjenester (husholdninger) -12,1 -18,9 -12,2 -15,7 -16,0 -20,2 -21,5 -18,1 -13,7
Forretningsmessig tjenesteyting 3,6 -11,5 0,2 -4,6 -6,9 -11,9 -14,4 -13,0 -11,1
Offentlig administrasjon og forsvar 12,1 9,6 78,4 -18,1 -0,4 17,2 -23,5 51,4 -15,2
Undervisning -2,3 16,5 8,1 -6,2 1,6 11,1 28,3 21,1 11,1
Helse- og sosialtjenester -3,7 -17,3 -10,1 -5,7 -23,7 -17,1 -14,6 -14,9 0,2
Andre sosiale og personlige tjenester 5,0 3,2 2,2 -3,8 2,9 12,9 -11,4 5,5 10,4
                   
Fastlands-Norge 1,0 -11,7 4,5 -7,8 -10,6 -11,4 -16,6 -8,3 -11,5
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 4,7 6,8 32,5 -10,9 -2,7 10,7 -9,2 26,2 -4,3
Statsforvaltningen 7,1 4,2 65,2 -21,7 -8,8 0,6 -19,8 43,8 -33,1
Sivil forvaltning 9,7 5,0 16,4 12,6 -10,2 0,7 17,1 9,1 -30,4
Forsvar -1,1 1,1 362,6 -76,4 -2,5 -0,2 -76,4 307,0 -44,8
Kommuneforvaltningen 2,4 9,5 4,1 2,6 2,7 20,1 5,3 9,4 18,4
Standardtegn i tabeller