Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
33 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 -1,1 -0,9 -0,5 1,3 1,3 1,3 0,7
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3,1 0,8 -0,1 -0,4 -0,1 0,5 1,1 0,9 0,4
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,9 -1,1 -2,5 0,5 -0,3 -1,8 2,4 -0,8 -2,2
Klær og skotøy 5,9 9,3 3,7 2,0 1,8 5,3 0,5 -1,0 1,8
Bolig, lys og brensel 1,0 1,3 0,4 0,2 -0,1 0,3 0,7 0,9 0,9
Møbler og husholdningsartikler mv -1,1 -2,6 -3,2 -2,9 -2,0 1,8 3,6 0,6 -0,2
Helsepleie 2,4 3,4 -0,4 0,1 3,4 -1,2 2,0 -0,0 1,6
Transport -6,5 -6,8 -5,2 -4,4 -6,0 3,6 5,6 5,1 -1,0
Post- og teletjenester 5,7 3,8 -4,9 3,1 1,7 1,7 0,8 0,3 3,1
Kultur og fritid 1,3 2,0 -1,7 -0,6 1,3 2,7 -0,5 1,4 2,2
Utdanning 3,8 1,6 -4,2 -0,6 0,2 0,5 0,3 1,2 2,3
Hotell- og restauranttjenester 1,9 -2,9 -1,6 -1,8 0,1 -1,0 -0,0 -0,1 -1,2
Andre varer og tjenester 2,2 1,7 1,7 0,7 -0,9 1,0 0,5 0,6 -0,1
Husholdningenes kjøp i utlandet 6,3 -6,7 -2,3 -3,0 -2,5 -0,1 -1,3 6,6 2,5
Utlendingers kjøp i Norge -0,0 -7,0 -4,1 2,6 -8,7 -0,0 -0,2 8,4 -3,7
                   
Varekonsum 1 -0,2 -0,3 -2,2 -1,5 -1,0 2,1 2,2 2,0 0,4
Tjenestekonsum 1 2,0 0,8 0,2 0,2 -0,3 0,6 0,5 0,3 0,6
Boligtjenester 1,6 1,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4
Andre tjenester 2,2 0,6 0,0 0,1 -0,5 0,8 0,6 0,3 0,7
Standardtegn i tabeller