Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
32 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2007-priser. Millioner kroner(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 913 602 913 604 227 292 225 192 223 997 226 972 229 944 232 973 234 620
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 117 480 118 383 29 414 29 301 29 265 29 409 29 731 30 008 30 134
Alkoholdrikker og tobakk mv 36 827 36 435 9 148 9 190 9 161 8 996 9 213 9 141 8 944
Klær og skotøy 53 057 57 997 13 386 13 657 13 909 14 646 14 725 14 583 14 850
Bolig, lys og brensel 169 198 171 434 42 473 42 545 42 488 42 629 42 934 43 334 43 708
Møbler og husholdningsartikler mv 54 393 53 003 13 467 13 071 12 804 13 037 13 508 13 588 13 561
Helsepleie 25 144 26 008 6 288 6 293 6 505 6 427 6 557 6 556 6 663
Transport 125 117 116 643 30 359 29 026 27 273 28 246 29 842 31 371 31 072
Post- og teletjenester 26 857 27 879 6 542 6 747 6 860 6 978 7 034 7 052 7 270
Kultur og fritid 115 319 117 633 28 633 28 453 28 827 29 595 29 439 29 836 30 478
Utdanning 4 236 4 304 1 073 1 066 1 068 1 073 1 076 1 089 1 115
Hotell- og restauranttjenester 54 032 52 458 13 457 13 217 13 224 13 093 13 088 13 079 12 924
Andre varer og tjenester 98 828 100 476 24 879 25 063 24 829 25 070 25 195 25 336 25 304
Husholdningenes kjøp i utlandet 59 614 55 604 14 626 14 186 13 829 13 816 13 633 14 538 14 896
Utlendingers kjøp i Norge -26 499 -24 654 -6 453 -6 623 -6 046 -6 045 -6 032 -6 539 -6 300
                   
Varekonsum 1 467 414 466 170 115 780 114 069 112 916 115 240 117 830 120 145 120 567
Tjenestekonsum 1 413 072 416 484 103 340 103 560 103 297 103 961 104 513 104 830 105 457
Boligtjenester 137 452 139 338 34 422 34 580 34 644 34 782 34 902 35 006 35 149
Andre tjenester 275 620 277 147 68 918 68 980 68 653 69 179 69 611 69 824 70 308
Standardtegn i tabeller