Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
31 Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 3,7 2,5 4,1 4,5 3,4 3,7 2,3 0,6 2,6
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4,2 4,3 4,3 5,0 5,3 4,9 3,7 3,3 1,2
Alkoholdrikker og tobakk mv 4,0 4,9 4,7 4,7 5,4 5,5 4,5 4,3 4,6
Klær og skotøy -3,9 -3,0 -3,4 -5,9 -5,1 -3,9 -2,5 -0,9 -2,2
Bolig, lys og brensel 6,6 1,5 7,9 7,1 3,4 4,6 1,1 -2,5 6,7
Møbler og husholdningsartikler mv 3,1 3,4 3,3 3,5 4,4 4,3 3,1 1,9 0,1
Helsepleie 3,4 3,5 3,3 3,2 2,9 3,3 3,8 3,8 3,0
Transport 4,7 1,7 5,9 4,1 1,4 2,6 0,7 1,9 3,4
Post- og teletjenester -5,1 -4,5 -1,0 -2,7 -1,9 -3,6 -9,5 -2,9 -1,8
Kultur og fritid 1,2 2,6 1,9 1,5 2,3 3,1 2,8 2,2 2,8
Utdanning 2,8 4,3 2,9 4,8 4,9 4,9 4,2 3,4 3,2
Hotell- og restauranttjenester 5,0 3,9 4,9 5,0 4,5 3,9 3,7 3,6 3,4
Andre varer og tjenester 5,8 4,6 3,1 9,0 6,2 6,0 6,2 0,6 3,6
Husholdningenes kjøp i utlandet 3,5 4,0 4,5 12,1 8,3 7,1 5,4 -6,3 -5,0
Utlendingers kjøp i Norge 4,5 2,6 5,2 3,7 2,5 2,7 2,0 3,1 3,6
                   
Varekonsum 1 3,5 1,6 4,4 3,5 2,2 2,9 1,0 0,3 3,4
Tjenestekonsum 1 4,0 3,3 3,7 5,0 4,0 4,0 3,3 1,9 2,9
Boligtjenester 2,7 3,1 3,1 2,9 3,5 3,4 3,1 2,5 2,8
Andre tjenester 4,6 3,4 4,0 6,0 4,3 4,3 3,5 1,6 2,9
Standardtegn i tabeller