Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
30 Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 0,6 -1,7 -2,5 -2,0 1,0 3,4 5,7
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 3,1 0,8 4,3 1,2 -1,3 0,8 0,8 2,6 7,4
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,9 -1,1 5,2 2,9 -2,1 -2,4 0,8 -0,6 3,7
Klær og skotøy 5,9 9,3 5,7 6,5 10,9 10,0 10,3 6,7 6,3
Bolig, lys og brensel 1,0 1,3 0,7 0,3 1,8 0,3 1,1 2,0 3,2
Møbler og husholdningsartikler mv -1,1 -2,6 -1,2 -5,0 -7,7 -7,8 0,7 3,3 6,8
Helsepleie 2,4 3,4 2,8 2,0 4,8 1,1 4,1 3,8 3,4
Transport -6,5 -6,8 -9,3 -12,6 -18,0 -13,4 -1,7 7,4 14,1
Post- og teletjenester 5,7 3,8 2,4 0,8 1,5 2,0 7,3 4,4 6,1
Kultur og fritid 1,3 2,0 -0,7 -1,2 -0,5 0,8 2,8 4,5 6,4
Utdanning 3,8 1,6 3,9 1,0 8,5 -4,2 -0,2 2,1 4,7
Hotell- og restauranttjenester 1,9 -2,9 1,8 -1,6 -3,5 -4,2 -2,9 -1,1 -2,2
Andre varer og tjenester 2,2 1,7 3,5 1,1 3,6 0,4 1,5 1,3 1,0
Husholdningenes kjøp i utlandet 6,3 -6,7 3,1 -5,8 -12,3 -7,8 -7,8 3,0 8,5
Utlendingers kjøp i Norge -0,0 -7,0 -4,7 -0,1 -10,0 -10,0 -7,3 -0,3 4,0
                   
Varekonsum 1 -0,2 -0,3 -0,9 -3,5 -4,5 -3,8 1,6 5,0 8,8
Tjenestekonsum 1 2,0 0,8 1,6 1,1 0,6 0,3 1,3 1,2 1,9
Boligtjenester 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4
Andre tjenester 2,2 0,6 1,6 0,8 0,1 -0,3 1,2 1,1 2,2
Standardtegn i tabeller