Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
29 Konsum i husholdninger. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 913 602 913 604 232 120 234 375 211 695 225 233 234 440 242 235 223 697
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 117 480 118 383 29 537 30 670 27 214 29 921 29 781 31 468 29 222
Alkoholdrikker og tobakk mv 36 827 36 435 9 224 9 813 8 116 9 269 9 295 9 757 8 413
Klær og skotøy 53 057 57 997 13 486 15 584 12 176 14 317 14 877 16 626 12 949
Bolig, lys og brensel 169 198 171 434 40 523 43 834 44 421 41 340 40 973 44 700 45 852
Møbler og husholdningsartikler mv 54 393 53 003 13 752 15 000 11 575 12 079 13 851 15 498 12 356
Helsepleie 25 144 26 008 6 221 6 576 6 227 6 482 6 477 6 823 6 441
Transport 125 117 116 643 31 515 29 008 25 253 29 262 30 968 31 161 28 803
Post- og teletjenester 26 857 27 879 6 500 7 186 6 772 6 629 6 975 7 504 7 186
Kultur og fritid 115 319 117 633 30 082 30 808 25 924 28 594 30 912 32 202 27 574
Utdanning 4 236 4 304 967 1 104 1 179 1 033 965 1 127 1 235
Hotell- og restauranttjenester 54 032 52 458 14 721 13 257 11 504 13 542 14 297 13 114 11 254
Andre varer og tjenester 98 828 100 476 24 552 26 251 24 048 24 902 24 925 26 601 24 289
Husholdningenes kjøp i utlandet 59 614 55 604 18 439 11 544 12 042 14 663 17 004 11 894 13 066
Utlendingers kjøp i Norge -26 499 -24 654 -7 399 -6 258 -4 755 -6 799 -6 860 -6 240 -4 943
                   
Varekonsum 1 467 414 466 170 115 443 124 975 104 612 112 983 117 309 131 266 113 832
Tjenestekonsum 1 413 072 416 484 105 637 104 114 99 796 104 386 106 987 105 315 101 742
Boligtjenester 137 452 139 338 34 611 34 731 34 356 34 725 35 100 35 156 34 848
Andre tjenester 275 620 277 147 71 026 69 383 65 440 69 661 71 886 70 159 66 895
Standardtegn i tabeller