Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
28 Konsum i husholdninger. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
Konsum i husholdninger 947 061 970 478 240 901 247 868 223 933 239 925 249 013 257 607 242 843
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 122 443 128 640 31 138 32 329 29 226 32 595 32 550 34 269 31 751
Alkoholdrikker og tobakk mv 38 285 39 747 9 651 10 303 8 800 10 097 10 161 10 690 9 540
Klær og skotøy 50 967 54 053 12 540 15 069 10 995 13 646 13 486 15 926 11 433
Bolig, lys og brensel 180 401 185 613 42 946 48 636 48 904 44 447 43 911 48 352 53 858
Møbler og husholdningsartikler mv 56 103 56 502 14 179 15 685 12 263 12 995 14 726 16 517 13 098
Helsepleie 26 011 27 838 6 458 6 842 6 584 6 902 6 982 7 369 7 016
Transport 131 015 124 258 33 595 30 442 26 422 31 267 33 246 33 322 31 174
Post- og teletjenester 25 500 25 280 6 464 6 701 6 172 6 034 6 277 6 798 6 432
Kultur og fritid 116 660 122 108 30 578 31 364 26 581 29 714 32 293 33 520 29 065
Utdanning 4 354 4 615 997 1 168 1 248 1 098 1 037 1 233 1 349
Hotell- og restauranttjenester 56 750 57 239 15 499 14 164 12 398 14 723 15 604 14 513 12 536
Andre varer og tjenester 104 564 111 185 25 694 28 868 26 280 27 779 27 691 29 435 27 507
Husholdningenes kjøp i utlandet 61 706 59 839 18 975 12 870 13 065 15 919 18 435 12 419 13 469
Utlendingers kjøp i Norge -27 697 -26 437 -7 813 -6 573 -5 003 -7 290 -7 387 -6 757 -5 386
                   
Varekonsum 1 483 580 489 820 119 581 131 309 109 797 119 025 122 686 138 312 123 501
Tjenestekonsum 1 429 472 447 256 110 158 110 262 106 074 112 271 115 278 113 632 111 259
Boligtjenester 141 226 147 643 35 713 36 014 36 146 36 801 37 323 37 373 37 677
Andre tjenester 288 246 299 613 74 445 74 248 69 928 75 470 77 956 76 260 73 582
Standardtegn i tabeller